15 มิถุนายน 2023

Time

1:00 pm - 3:00 pm
แชร์

แถลงข่าวเปิดตัว “น้องตั้งใจ นวัตกรรมแชทบอทช่วยเลิกเหล้า”

กำหนดการ

แถลงข่าวเปิดตัว “น้องตั้งใจ นวัตกรรมแชทบอทช่วยเลิกเหล้า”

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น. กล่าวเปิดงาน

โดย คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.40 – 13.50 น. ละครเปิดตัวแชทบอทช่วยเลิกเหล้า “น้องตั้งใจพร้อมแล้­­­­­ว” / ถ่ายภาพร่วมกัน
13.50 – 15.00 น. เสวนา “แชทบอทน้องตั้งใจ อีกก้าวของบริการช่วยเลิกเหล้า” โดย

• ศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) / ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพรวมและความก้าวหน้าของการให้บริการนอกระบบบริการสุขภาพ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า

• พันโทนพ.ณัฐพล โชคไมตรี กองจิตเวชและประสาท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อคนอยากเลิกเหล้าต้องการตัวช่วย สู่การพัฒนานวัตกรรมแชทบอท น้องตั้งใจช่วยเลิกเหล้า

• ผศ.นพ.ดร.วรภัทร รัตอาภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทเรียนการบำบัดรักษาเพื่อการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากงานวิจัยต่างประเทศ

ดำเนินรายการ โดย คุณนฤบดี จันทรส เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม

15.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม / ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code