31 สิงหาคม 2022

Time

1:30 pm - 5:30 pm
แชร์

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” และการเปิดตัว X-Innovator 25 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเพื่อสร้างนวัตกรรม

กำหนดการ

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”

และการเปิดตัว X-Innovator 25 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเพื่อสร้างนวัตกรรม

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ ซีเอ็มโอ สตูดิโอ สตูดิโอ กรุงเทพฯ

 

13.30 – 14.30 น.          ลงทะเบียน

14.30 – 14.33 น.          พิธีกรกล่าวต้อนรับ เกริ่นถึงการจัดงานในวันนี้

14.38 – 15.10 น.          โครงการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

     เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”

โดย

– ตัวแทนสำนักสร้างสรรค์โอกาส

–  คุณนิติ เมฆหมอก CEO & Founder SYNHUB Digi-Tech Community และนายกสมาคมไทยไอโอที

15.10 – 15.50 น.          พิธีเปิด และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

15.50 – 16.30 น.          สื่อมวลชนสัมภาษณ์

16.30 – 17.30 น.          กิจกรรมปฐมนิเทศ X-Innovators 25 ทีมผู้เข้ารอบ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาส

QR Code :
QR Code