15 มีนาคม 2022

Time

10:30 am - 11:00 am
ณ ณ ชั้น 5 ห้อง Mitrtown Hall 1 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ
แชร์

แถลงข่าวความร่วมมือ 3 ประสานในการเป็นหุ้นส่วนสร้างเสริมสุขภาพ หลักหกโมเดล

กำหนดการ
แถลงข่าวความร่วมมือ 3 ประสานในการเป็นหุ้นส่วนสร้างเสริมสุขภาพ “หลักหกโมเดล”
ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-11.00 น. 
ณ ชั้น 5 ห้อง Mitrtown Hall 1 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ
10.00 – 10.30 น.   สื่อมวลชนลงทะเบียน (มีการตรวจ ATK หรือแสดงผลตรวจภายใน 72 ชม.)
10.30 – 11.00 น.   แถลงข่าวความร่วมมือ 3 ประสานในการเป็นหุ้นส่วนสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
• เส้นทางสู่ศูนย์พัฒนาหลักหก มหาวิทยาลัยรังสิต ในการเป็นหุ้นส่วนสร้างเสริมสุขภาพ
เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสู่การสร้างสังคมเกื้อกูล
โดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
• บทบาทของ สสส. ในการร่วมสนับสนุนเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเรื่องสร้างเสริม
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดปทุมธานีที่ตอบโจทย์ปัญหาท้าทายทางสุขภาพ
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• พื้นที่จังหวัดปทุมธานีกับความคาดหวังและความร่วมมือในพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ “หลักหกโมเดล”
โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
11.00 น.                 จบการแถลงข่าว
ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาส
QR Code :
QR Code