20 มิถุนายน 2023

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

เสวนา เรื่อง “การพนันในวิถีชีวิตประจำวันของแรงงานภาคอุตสาหกรรม”

กำหนดการเสวนา

เรื่อง “การพนันในวิถีชีวิตประจำวันของแรงงานภาคอุตสาหกรรม”

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เวทีเสวนา “การพนันในวิถีชีวิตประจาวันของแรงงานภาคอุตสาหกรรม”

นำการพูดคุยด้วยผลงานทางวิชาการโดย

• ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

• ผศ.ดร.ธนิต โตอดิเทพย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นโดย

• นายจิระศักดิ์ ลาเลิศ

ประธานสหภาพแรงงานไทยนิปปอนสตีล

• นายธนากร พวยไพบูลย์

ผู้ประสานงานเครือข่ายสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง

• รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์

นักวิชาการด้านแรงงาน และประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนัน สสส.

ดำเนินรายการโดย นายสุปัน รักเชื้อ สื่อมวลชนอาวุโส

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code