25 สิงหาคม 2022

Time

9:00 am - 11:00 pm
แชร์

เสวนาออนไลน์ “6 เดือนมหัศจรรย์ นมแม่ต้องห้ามพลาด ให้ทารกได้รับนมแม่ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีส่งผลไปทั้งชีวิต”

(ร่าง) กำหนดการ

เสวนาออนไลน์ “6 เดือนมหัศจรรย์ นมแม่ต้องห้ามพลาด

ให้ทารกได้รับนมแม่ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีส่งผลไปทั้งชีวิต”

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

ณ ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

09:00 – 09:30 น.     ลงทะเบียน onsite

เปิดระบบ zoom meeting

09:30 – 09:40 น.     รับชม วิดิทัศน์ชุด “นมแม่เท่านั้น 6 เดือนแรกต้องห้ามพลาด”

09:40 – 10:10 น.     เสวนา : ทำไมต้อง “นมแม่เท่านั้น 6 เดือนแรก” ต้องห้ามพลาด

– ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

– รศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด International board of lactation consultant (IBCLC) กรรมการวิชาการ มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ

10:10 – 10:30 น.     เปิดประสบการณ์ “แม่-ลูก ฝ่าวิกฤตโควิด ให้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เอาอยู่”

คุณแม่ไอซ์ ผศ. ดร. สกุลศรี ศรีสารคาม คุณแม่น้องโซล

10:30 – 11:00 น.     ชวนแลกเปลี่ยน: เราจะช่วยส่งเสริม “ให้คุณแม่ สามารถให้นมแม่ล้วนๆ ใน 6 เดือนแรกกันได้อย่างไร?”

ผู้ดำเนินรายการ : คุณลอร่า : ศศิธร วัฒนกุล

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code