19 กันยายน 2023

Time

1:00 pm - 3:20 pm
แชร์

เสวนาหัวข้อ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสมอง…ความจริงของนักดื่ม”

กำหนดการ

เสวนาหัวข้อ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสมอง…ความจริงของนักดื่ม”

จัดโดย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต  มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.20 น.

ณ ห้องประชุมแมนดาริน เอ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

12.-30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 น. – 13.05 น. การแสดงละครสั้น สะท้อนชีวิตจริงสิงห์นักดื่ม-สูบ ผลกระทบและวันเฉียดตาย (จำลองเรื่องจริงของนายรังสรรค์ ชื่นประเสริฐ) โดยเครือข่ายละครเฉพาะกิจเธียเตอร์
13.05 น. – 13.20 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนาโดย

นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สสส. ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา รักษากายใจ

13.20 น. – 14.20 น. เสวนา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสมอง…ความจริงของนักดื่ม”  โดย

• นายแพทย์ประชา  กัญญาประสิทธิ์  (หมอประชาผ่าตัดสมอง) ศัลยแพทย์ระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม : “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสมอง เลือด และสโตรก”

• นายรังสรรค์  ชื่นประเสริฐ  ประธานชุมชนวัดอัมพวา  : “เล่าชีวิตกินดื่มสูบหนัก เพื่อฝูงในวงเหล้าตายจาก จนมาถึงวันที่สโตรกเกือบคร่าชีวิต”

• นายศักดา  บุญสุขศรี  เหยื่อเมาแล้วขับ  : “เมาแล้วขับ  ภาพตัด  ชนกำแพง  จำเหตุการณ์ไม่ได้ สุดท้ายพิการ”

• นายจิรัฐติกร  บรรจงกิจ ผู้ควบคุมหน่วยกู้ชีพป่อเต็กตึ้ง  :  “ความยากลำบากเมื่อคนเมาเกิดอบุติเหตุ ทะเลาะวิวาท”

ดำเนินรายการโดย นายชูวิทย์ จันทรส  เลขาธิการมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว

14.20 น. – 15.00 น. เปิดให้ผู้เข้าร่วม  เหยื่อเมาแล้วขับและนักดื่มปัจจุบัน ซักถามแสดงความคิดเห็น
15.00 น. – 15.20 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
15.20 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

QR Code :
QR Code