17 พฤษภาคม 2023

Time

1:00 pm - 5:00 pm
แชร์

เสวนาสาธารณะเด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง : รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

กำหนดการ

เสวนาสาธารณะเด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง : รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.2023 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ศูนยเรียบรู้สุขภาวะ ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ถ่ายทอดสดทางสื่อของ คิด for คิดส์, 101 PUB, The101.world และเพจเฟชบุ๊ก สสส.

13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน
13:30 – 13:40 น. กล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.
13.40 – 13.50 น. กล่าวเปิด โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2
13.50 – 14.10 น. 1 ปี คิด for คิดส์ : ผลงานและอนาคตของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

– คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

– คุณฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 Public Policy Think Tank

หัวหน้าโครงการศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

14.10 – 14.30 น. เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’ :

นำเสนอผลการศึกษาคุณค่า-ทัศนคติเยาวชน จากผลสำรวจเยาวชน คิด for คิดส์

– คุณวรดร เลิศรัตน์ นักวิจัยและบริหารการวิจัย ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

14.30 – 15.20 น. เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง – ‘หลังโควิด’ x ‘หลังเลือกตั้ง’ :

นำเสนอรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

– คุณวรดร เลิศรัตน์ นักวิจัยและบริหารการวิจัย ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

– คุณสรัช สินธุประมา นักวิจัย ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

15.30 – 17.00 น. ตั้งทิศก้าวผ่านสองทางแพร่ง :

เสวนาทางเลือกนโยบายเติมความฝันเด็กและครอบครัวภายใต้รัฐบาลใหม่

– คุณกชกร บัวล้ำล้ำ Video Creator, The Isaan Record

และเจ้าของเพจ แก้วใส : Daily Life Story

– คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้แทนพรรคก้าวไกล และผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้า

– ดร.ธีราภา ไพโรหกุล ผู้แทนพรรคเพื่อไทย

– ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข คณะบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย

– คุณเจณิตตา จันทวงษา นักวิจัยและบริหารการวิจัย ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code