01 เมษายน 2024

Time

3:00 pm - 6:00 pm
แชร์

เวทีแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง”

กําหนดการ

เวทีแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง”

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์

15.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน
16.00 – 16.30 น. การแสดงของแต่ละภูมิภาค
16.30 – 17.00 น. แนะนำถนนเล่นน้ำตระกูลข้าว 10 แห่ง และพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยของภาคเอกชน

1. ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น

2. ถนนเล่นน้ำรอบคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3. ถนนข้าวฮาง จังหวัดสกลนคร

4. ถนนข้าวผัวหลง จังหวัดหนองบัวลำภู

5. ถนนข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด

6. ถนนข้าวแต๋น จังหวัดน่าน

7. ถนนข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี

8. ถนนข้าวเกรียบงาดำ จังหวัดตาก

9. ถนนข้าวสุก จังหวัดอ่างทอง

10. ถนนข้าวยำ ปัตตานี

11. สงกรานต์โนแอล LimeLightAvenue จ.ภูเก็ต

12. สงกรานต์ NO L สามย่านมิตรทาวน์ กทม.

13. สงกรานต์ไทยทรงดำ

14. สงกรานต์วิถีวัฒนธรรมมอญ

17.00 – 18.00 น. เพิ่มพิธีแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง”

นโยบายและมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

การส่งเสริม “เทศกาลสงกรานต์” ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

โดย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริม กระทรวงวัฒนธรรม

การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานสงกรานต์ให้เกิดความปลอดภัยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การผนึกกำลังพันธมิตรทางสังคมเพื่อสร้างพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ใน กทม.

โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร*

บทบาทและพลังของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานเทศกาลสงกรานต์

โดย นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม

18.00 น. จบพิธีแถลงข่าว ถ่ายภาพร่วมกัน

 

QR Code :
QR Code