29 สิงหาคม 2023

Time

8:00 am - 11:30 am
แชร์

เปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์โรงเรียน กทม. ปลอดภัย ชวนเด็กไทยสร้างวินัยจราจร

กำหนดการเปิดกิจกรรม

โครงการรณรงค์โรงเรียน กทม. ปลอดภัย ชวนเด็กไทยสร้างวินัยจราจร (สู่โรงเรียนต้นแบบวินัยจราจร)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม  พ.ศ. 2566

ณ โรงเรียนวิชากร เขตดินแดง เวลา 08.00 – 11.30 น.

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
08.00 – 08.30 น. กล่าวต้อนรับ

– โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชากร เขตดินแดง

กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

– โดย คุณก่องกาญจน์  ทักษ์หิรัญฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวเปิดกิจกรรมโรงเรียน กทม. ปลอดภัย ชวนเด็กไทยสร้างวินัยจราจร

– โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

08.30 น. – 09.00 น. มอบสื่อชุดการเรียนรู้ โรงเรียน กทม. ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร

สู่ความปลอดภัยทางถนน ให้กับ 8 โรงเรียน และ วิทยากรกองบังคับการตำรวจจราจร

1. โรงเรียนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย

2. โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่

3.  โรงเรียนวิชากร เขตดินแดง

4. โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เขตทุ่งครุ

5. โรงเรียนวัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) เขตคลองสามวา

6. โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า เขตหนองจอก

7. โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน

8. โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต

9. กองบังคับการตำรวจจราจร

09.00 – 09.30 น. (ถ้อยแถลง) การสร้างความปลอดภัยทางถนน “ขับขี่ปลอดภัยใกล้ไกลให้ใส่หมวก”

– ความห่วงใยต่อความปลอดภัยกับมาตรการการสวมหมวกกันน็อกของนักเรียนขณะเดินทางมาโรงเรียน

โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-Save สมอง หมวกกันน็อก สมองไม่น็อก

โดย  สสส.

– การสร้างจิตสำนึกและการใช้ถนนร่วมกันให้ถูกกฎหมายและปลอดภัย

โดย ผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจจราจร

– ชวนเพื่อนมาสร้างความปลอดภัย ใกล้ไกลสวมหมวกกันนอก

– ผู้แทนนักเรียน

09.30 – 10.00 น. ทบทวนความรู้จากกิจกรรม สร้างความปลอดภัยทางถนนได้ด้วยตัวเอง

โดย ครูตำรวจ จากกองบังคับการตำรวจจราจร

10.00 – 11.00 น. มินิคอนเสิร์ต จากวง  SPRITE X DON KIDS
11.00 – 11.30 น. สรุปกิจกรรม
11.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินทางกลับ รับประทานอาหารร่วมกัน

*หมายเหตุ กำหนดการ เวลาการจัดกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code