28-29 พฤษภาคม 2022

Time

9:30 am - 5:00 pm
ณ ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี
แชร์

เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 : “เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์”

กำหนดการ
เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 : “เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์”
วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 – 17.00 น.
ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
09.30 – 10.00 น.     ลงทะเบียน
10.00 – 10.20 น.     พิธีเปิดงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7
กล่าวต้อนรับ แนะนำเทศกาลสวนผักคนเมือง
โดย นางสุภา ใยเมือง  ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
กล่าวเปิดงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7
โดย ตัวแทนแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
10.20 – 12.00 น.     วงเสวนา : เมือง ฟาร์ม สัมพันธ์
• คุณนพวรรณ พรหมศรี มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย : คนจนบนเส้นแบ่งความสัมพันธ์ในเมือง
• คุณนคร ลิมปคุปตถาวร บ้านเจ้าชายผัก : เกษตรในเมืองบนพื้นที่ความสัมพันธ์ที่มากกว่าคำว่าอาหาร
• คุณนันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ SOS : การจัดการอาหารเหลือทิ้ง ไม่ให้คนถูกทิ้ง
• คุณสุชาญ ศีลอำนวย มูลนิธิเอ็มโอเอไทย : เกษตรกรและชนบทจะอยู่รอดอย่างไรในเมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์
• คุณภัทชา ด้วงกลัด Punch up : การเปลี่ยนสังคมด้วย “ดาต้า” ของคนรุ่นใหม่
ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
12.00 – 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน  พร้อมดนตรีในสวน
13.30 – 15.00 น.     ล้อมวงคุย “อาหารปลอดภัย ไกลเกินจริง?”
• คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี : ระบบอาหาร โอกาสหรือวิกฤตหากเราฝันถึงอาหารปลอดภัยสำหรับทุกคน
• คุณวรรณา แก้วชาติ เครือข่ายสลัมสี่ภาค : อาหารปลอดภัย ที่ไม่ไกลเกินเอื้อมของคนรายได้น้อย
• คุณวรรณรัตน์  ทับแก้ว สวนผักชุมชนที่ร้างไม่ห่างรัก : คุณค่าพื้นที่อาหารของเมืองไปไกลกว่าอาหารปลอดภัย
• คุณอรอุมา สาดีน Safetist Farm : ศักยภาพการผลิตและกระจายอาหารของเมืองด้วยพลังคนรุ่นใหม่
• คุณนันทพร บัวเอี่ยม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร: นโยบายพื้นที่อาหารปลอดภัยของทุกคนในเมือง
ดำเนินรายการโดย  คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM96.5
15.00 – 16.30 น.     Workshop ดูแลสุขภาพแบบฉบับทางเลือกในภาวะลองโควิด
โดย หมอนัท ณัฐพล วาสิกดิลก  เจ้าของหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้น
16.30 – 18.00 น.     workshop สรรสร้างการเคลื่อนไหวร่างกายไปกับ(ฟาร์ม)สัมพันธ์
โดย ไมเคิล ฮอร์นโบลว และ พลอย กษมา แย้มตรี
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
10.00 – 11.30 น.     วงเสวนา “นักปลูกหน้าใหม่”
• พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ : ทำให้ความหิวกลายเป็นการเรียนรู้
• ผศ.ดร. ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม : plant therapy บำบัดคนในเมือง
• คุณสุดใจ มโนชญากร : สวนผักสีชา เปิดพื้นที่ความสัมพันธ์ของคนสามวัยให้กลายเป็นครอบครัวใหญ่
• คุณตามโพธ ต่อสุวรรณ : สวนผักและการจัดการขยะอาหารนำพาธรรมชาติเข้าสู่อาคารในเมือง
10.00 – 12.00 น.     Urban Foragaing ครั้งที่ 2 ตอน “ตู้ยาริมทาง”
12.00 – 13.00 น.     ล้อมวงกินข้าว เล่าเรื่องพืชอาหารในเมืองใหญ่ และดนตรีในสวน
13.00 – 14.00 น.     Workshop ยาประจำบ้านจากพืชริมทาง
13.30 – 15.30 น.     Workshop อาหารจากแป้งข้าวพื้นบ้าน ตอน ‘ข้าวใหม่จากแดนใต้’
แนะนำข้าวจากภาคใต้ที่กำลังจะออกผลผลิตในช่วงเดือนนี้ พร้อมแนะนำปฏิทินข้าวใหม่
กิจกรรมพิเศษในงาน
• City Farm Market เวลา 10.00 – 17.00 น. พบกับ เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดเล็ก จากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายสวนผักคนเมือง กว่า 30 บูธ
• ลานกิจกรรมเด็ก  (เหมาะสำหรับ 6 – 12 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรมีผู้ปกครองมาด้วย)
10.00 – 12.00 น.     “อาหารและหยูกยา ประสาเด็กๆ” ชวนเด็กๆ มาลงมือก่อไฟนึ่งข้าวหลากสี
เก็บไข่ทำไข่เจียวครกสารพัดผัก
– เก็บฟืนก่อไฟ นึ่งข้าวหลากสี – เก็บไข่ หั่นผัก ทำไข่เจียวสารพัดผัก – กินอาหารฝีมือตัวเองหรือหิ้วกลับบ้าน
14.00 – 16.00 น     “อาหารและหยูกยา ประสาเด็กๆ” ชวนเด็กๆ ทำยาสมุนไพรวัยซน
สรรพคุณสมุนไพรต่างๆ – ลงมือทำทิงเจอร์สมุนไพรวัยซน – แนะนำวิธีใช้ นำกลับไปเป็นที่ระลึก – เลือกปลูกสมุนไพรกลับไปดูแลต่อที่บ้าน
• ลานสวนผักบำบัด เปิดบริการ 10.00 – 16.00 น.
“กิจกรรมระหว่างคนสามวัย ในพื้นที่สวนผักที่โอบกอดหัวใจ ให้วางใจ ด้วยเข้าใจ”
• Intensive Workshop เกษตรและการพึ่งตนเองในเมือง
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
10.00 – 11.30 น.     การออกแบบพื้นที่ วางผังแปลง และเตรียมปัจจัยการผลิต
โดย My City Composting
13.30 – 15.00 น.     สารพัดการปลูกผักแบบต่างๆ การดูแลให้พืชผักงอกงาม
โดย สวนผักดาดฟ้าบ้านรังษี
15.00 – 16.30 น.     การเลี้ยงไก่ไข่ในเมือง
โดย แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
10.00 – 11.30 น.     เทคนิคปลูกผักในเมืองให้ได้ผล
โดย อาจารย์ เกศศิรินทร์ แสงมณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13.30 – 15.30 น.     ซูชิโรลสายพันธุ์ไทย  “ข้าวพื้นบ้าน ผักรอบบ้าน สไตล์ญี่ปุ่น
อร่อย ครบ จบ ในหนึ่งคำ”
โดย ปูเป้ทำเอง
QR Code :
QR Code