25 ตุลาคม 2022

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

ศึกษาดูงาน “การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะผ่านโมเดลสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”

กำหนดการ

ศึกษาดูงาน “การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะผ่านโมเดลสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

09.00-09.20 am ·     Greetings & Introduction/ Background Sharing

by Dr. Nuttapun Supaka, Director of Partnership and International Relations Section

·     VDO presentation: Introduction to ThaiHealth (10 mins)

09.20-10.20 am ·    Presentation “Overview of ThaiHealth” (30 mins)

·    Q&A (20 mins)

by Mr. Rungsun Munkong, International Relations Expert, Partnership and International Relations Section

10.20-10.30 am Break
10.30-11.00 am ·     Greetings & Presentation: Alcohol Helpline
by Alcohol Helpline Team
11.00-12.00 pm ·    Green Building and ThaiHealth Exhibition Tour

by ThaiHealth Exhibition Team, SOOK

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code