30 เมษายน 2024

Time

9:00 am - 4:00 pm
แชร์

ศึกษาดูงานองค์กรสุขภาวะ

กำหนดการ

ศึกษาดูงานองค์กรสุขภาวะ

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

09:00 – 09:20 น. ผู้บริหารองค์กรกล่าวต้อนรับ แนะนำทีมงาน

โดย ผู้บริหารบริษัทและคณะทำงานสร้างสุข

09:20 – 09:30 น. กล่าววัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานและแนะนำคณะทำงาน

โดย ผู้บริหาร สสส.

09:30 – 10:30 น.

 

องค์กรนำเสนอผลการส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร(คลอบคลุมประเด็นสุขภาวะทั้ง 4 มิติ)

โดย คณะทำงานสร้างสุของค์กร

10.30 – 11.00 น. พูดคุยแลกเปลี่ยน(ถาม-ตาม)

 โดย ผู้บริหาร สสส.และคณะผู้ร่วมดูงาน

11.00 – 11.30 น. พาเดินชมพื้นสร้างสุขตามที่องค์กรกำหนด

โดย คณะทำงานสร้างสุของค์กร

11.30 – 11.50 น. เติมเต็ม แบ่งปัน ชื่นชมและขอบคุณองค์กร /ถ่ายรูปร่วมกัน

โดย ผู้บริหาร สสส.และคณะผู้ร่วมดูงาน

ศึกษาดูงานองค์กรสุขภาวะ

ณ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

13:30 – 13:40 น ผู้บริหารองค์กรกล่าวต้อนรับ แนะนำทีมงาน

โดย ผู้บริหารบริษัทและคณะทำงานสร้างสุข

13:40 – 14:00 น. กล่าววัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานและแนะนำคณะทำงาน

โดย ผู้บริหาร สสส.

14:00 – 15:00 น องค์กรนำเสนอผลการส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร(คลอบคลุมประเด็นสุขภาวะทั้ง 4 มิติ)

โดย คณะทำงานสร้างสุของค์กร

15.00 – 15.30 น. พูดคุยแลกเปลี่ยน(ถาม-ตาม)

 โดย ผู้บริหาร สสส.และคณะผู้ร่วมดูงาน

15.30 – 15.50 น. พาเดินชมพื้นสร้างสุขตามที่องค์กรกำหนด

โดย คณะทำงานสร้างสุของค์กร

15.50 – 16.00 น. เติมเต็ม แบ่งปัน ชื่นชมและขอบคุณองค์กร /ถ่ายรูปร่วมกัน

โดย ผู้บริหาร สสส.และคณะผู้ร่วมดูงาน

 

QR Code :
QR Code