29 มกราคม 2023

Time

5:40 am - 9:00 pm
แชร์

วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ Thai Health Day Run 2022

กำหนดการ

วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ Thai Health Day Run 2022

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

ณ สวนเพญจกิติ

05.40 น. กิจกรรมยืดเหยียด และอบอุ่นร่างกาย
05.50 น. พิธีเปิดงาน
06.00 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กม. (WAVE 1)
06.05 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กม. (WAVE 2)
06.10 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กม. (WAVE 3)
06.15 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กม.
06.20 น. กิจกรรมเดินชมสวน
08.00 น. เคารพธงชาติ
09.00 น. ปิดกิจกรรม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code