24 พฤศจิกายน 2022

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

วัน “แบ่งปันความสุข”

กำหนดการ

วัน “แบ่งปันความสุข”

กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ :

ค่ายสารคดี ครั้งที่ 17 และค่ายนักเล่าความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

ชมนิทรรศการผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเล่าความสุข

และผลงานจากหัวข้อ “สุขของฉันฝันของเธอ” และ “สองเรา…ก้าวไปด้วยกัน”

09.00 – 09.30 น. นำเสนอผลงาน “นักเล่าความสุข”

กล่าวเปิด และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย “นักเล่าความสุข” ปี 3

โดย คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

ถ่ายภาพร่วมกัน

09.30 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มทำความรู้จัก และเปลี่ยนประสบการณ์ ความสุข ความทุกข์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.45 น. แบ่งปันพูดคุย

โดย คุณเค-คณิน พรรคติวงษ์ เจ้าของเพจ ‘แม่ เมนูนี้ทำไง’

11.45 – 12.00 น. พิธีกรกล่าวสรุป
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมติดเครื่องมือ หลับตาฟังเสียงภายใน
13.30 – 14.15 น. วงแลกเปลี่ยนจากผู้ร่วมกิจกรรม โดยผู้ส่งผลงานค่ายนักเล่าความสุข ปี 3

–            ทีมSo sEasy เรื่องสุขของฉัน และฝันสุดท้าย (ที่ยังไม่ท้ายสุด)

–            ทีม หลานกับยายนิทานใบไม้ เรื่องนิทานใบไม้ของยายกับหลาน

–            ทีม DSP K.13 เรื่อง เกษตรสร้างสรรค์…เมล่อนสร้างสุข

14.15 – 15.40 น. กิจกรรม “ประสบการณ์ความสุขของตัวเอง”

โดย มะขวัญ วิภาดา แหวนเพชร นักเขียนบทภาพยนตร์ และอาจารย์ “วิชาทักษะแห่งความสุข”

15.40 – 15.55 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.55 – 16.00 น. กิจกรรม Diary เขียนบันทึกเรื่องเล่าวันนี้

สรุปกิจกรรม และกล่าวปิดกิจกรรม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code