16-17 กุมภาพันธ์ 2024

Time

9:30 am - 5:00 pm
แชร์

มหกรรมเล่นอิสระสร้างสุข Happy play หนองบัวลำภู พื้นที่แห่งความสุข “พื้นที่ เล่น เรียนรู้ของเด็กและทุกคน”

กำหนดการ

มหกรรมเล่นอิสระสร้างสุข Happy play หนองบัวลำภู

พื้นที่แห่งความสุข “พื้นที่ เล่น เรียนรู้ของเด็กและทุกคน”

ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
13.00 – 13.45 น. เดินทางไปจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 – 17.00 น. ประชุมทีม บรีฟประเด็นจัดทำข้อมูลสื่อสาร
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
09.00 – 09.30 น. พิธีกรแนะนำที่มาวัตถุประสงค์ของงานมหกรรม พร้อมแนะนำโซนเล่นต่างๆ ภายในงาน
10.00 – 10.50 น. • กล่าวที่มาแนวคิดการจัดงานมหกรรม

โดย นายนิคม บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล

ผู้แทนเครือข่ายHappy play หนองบัวลำภู

• กล่าวแนวคิด เป้าหมาย และการส่งเสริมการเล่นสำหรับเด็กและครอบครัวในประเทศไทย

โดย น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

พิธีเปิดงาน

• กล่าวความรู้สึกต่อเรื่องการส่งเสริมพื้นที่เล่นเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว และกล่าวเปิดงาน ร่วมแสดงพลังและกิมมิค “เล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข”

โดย นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

• ประธานและคณะ ร่วมเยี่ยมชม และเล่นกับเด็ก ในมุมเล่นต่างๆ

10.50 – 12.00 น. ชมการแสดงวัฒนธรรม ร้องรำ เต้น เล่น จากเด็กเยาวชน และเครือข่ายชุมชน

– เวิร์คช็อปการเป็นผู้อำนวยการเล่นในบ้าน พ่อแม่พาลูกเล่น โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

– เวิร์คช็อป เล่นอย่างไรให้ลูกสอนง่ายและห่างจอ จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

QR Code :
QR Code