23 กรกฎาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

ภาพยนตร์ศิลปะ โรงเรียนในภูเขา นิทรรการศิลปะเด็กที่พาความเปลี่ยนแปลง

กำหนดการ
ภาพยนตร์ศิลปะ : โรงเรียนในภูเขา นิทรรการศิลปะเด็กที่พาความเปลี่ยนแปลง
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 – 16.00 น.
ที่ ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11.00 – 11.30 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
11.30 – 13.00 น.   • กิจกรรมการจัดดอกไม้
• กิจกรรมการวาดภาพสีขี้ผึ้งป่า โดย….อาสาสมัครศิลปะด้านใน
• กิจกรรมการเล่านิทาน โดย…..รักษิตา (นักเล่านิทาน)
• ชมนิทรรศการศิลปะเด็กที่พาความเปลี่ยนแปลง
13.00 – 13.10 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ….ผู้เข้าร่วมงาน แนะนำโรงเรียนในภูเขาและวัตถุประสงค์
13.10 – 13.30 น.     เสวนาหัวข้อ “สร้างพื้นที่ความงามของเด็กในแหล่งการเรียนรู้”
• นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส.
• นายอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ครูใหญ่โรงเรียนในภูเขา อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
• มอบของที่ระลึกให้กับเครือข่ายโรงเรียนในภูเขา และผู้สนับสนุนงาน
13.30 – 15.30 น.     ฉายภาพยนตร์ ศิลปะ: โรงเรียนในภูเขา
15.30 – 16.00 น.    • คอรัสเด็กโรงเรียนในภูเขา ดูแลโดย….ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก
• อำลานิทรรศการ
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
QR Code :
QR Code