10 มีนาคม 2024

Time

9:00 am - 11:30 pm
แชร์

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณวินต้นแบบด้านสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด

กำหนดการ

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณวินต้นแบบด้านสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด

โครงการพัฒนาสุขภาวะ ความปลอดภัยในการทำงาน และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง พื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าคอนโดเกษตรเรสซิเด้นท์ อาคารซี ซอยพหลโยธิน 34 เขตจตุจักร

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน รับชมบูธในงาน
10.00 – 10.10 น. ออกกำลังกายยืดเหยียด

โดย อาจารย์พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ

10.10 – 10.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
10.15 – 10.20 น. คณะนักวิจัย กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
10.20 -10.25 น. ประธานวินต้นแบบ 3 พื้นที่ กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.25 – 10.30 น. บทบาท สสส. ต่อการสร้างเสริมสุขภาพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.30 – 10.35 น. บทบาท ปปส. ต่อการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

โดย พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

10.35 – 10.40 น. บทบาท กทม. ต่อการดูแลสุขภาพและป้องกันยาเสพติดมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

โดย ตัวแทนผู้บริหาร กทม.

10.40 – 10.45 น. บทบาท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับการทำงานสร้างเสริมสุขภาพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

โดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.45 – 10.55 น. พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณวินต้นแบบสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด

1. โล่การสร้างมาตรฐานอาชีพ โดย ผู้จัดการ.สสส.

2. โล่การสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง โดย เลขาธิการ ปปส.

3. โล่การสร้างกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูล โดย ผู้บริหาร กทม.

4. เกียรติบัตร 4 วิน โดย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย

5. เกียรติบัตร 4 วิน โดย ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.

10.55 – 11.00 น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน
11.00 – 11.15 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
11.15 – 11.30 น. ผู้บริหารหน่วยงานเยี่ยมชมบูธ และลงพื้นที่ บริเวณวินมอเตอร์ไซต์ ซอยพหลโยธิน 34 เขตจตุจักร

 

QR Code :
QR Code