06 กันยายน 2023

Time

10:00 am - 4:30 pm
แชร์

พลังหมออนามัย ชวนคนไทยตื่นรู้ เช็คตับ เลิกเหล้า

กำหนดการ

 พลังหมออนามัย ชวนคนไทยตื่นรู้ เช็คตับ เลิกเหล้า

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น.

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

10.00 – 12.00 น. เดินทางไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

พบกับทีมหมออนามัย

• บทเรียนและความสำเร็จในการดำเนินการจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเอนไซม์ตับ

• บทบาทและสมรรถนะหมออนามัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการดำเนินการจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

• บทบาทหมออนามัยสำหรับกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

• ตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ค่าเอนไซม์ตับ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. • ลงพื้นที่ -สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลในชุมชน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ

• หมออนามัยที่ดำเนินโครงการงดเหล้าร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code