10 กรกฎาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

บางกอก…กำลังดี…ที่ฝั่งธน

กำหนดการ
บางกอก…กำลังดี…ที่ฝั่งธน
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 20.05 น.
ณ สวนบางขุนนนท์
16.30 – 17.10 น.     ดนตรี โดย “เยาวชนบางกอกน้อย”
17.10 – 17.50 น.     “บิว The Voice” และผองเพื่อน
17.50 – 18.05 น.     พื้นที่สร้างสรรค์ที่มีชีวิต โดย “สสส.-กสศ.”
 เปลี่ยนพื้นที่รกร้าง ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้
18.05 – 19.05 น.     วงดนตรี จากค่าย “Muzik move”
19.05 – 20.05 น.     วงดนตรี โดย “Greasy Cafe”
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
QR Code :
QR Code