15 กันยายน 2023

Time

11:00 am - 6:00 pm
แชร์

ตลาด จตุจักร green market “พร้อมกิน พร้อมปรุง ตุนเสบียง” ระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในเมือง

กำหนดการ

ตลาด จตุจักร green market “พร้อมกิน พร้อมปรุง ตุนเสบียง”

ระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในเมือง

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11:00 – 18:00 น.

ณ โดมขาว หน้าธนาคารออมสิน สวนจตุจักร (MRT กำแพงเพชร ประตู 1)

11:00 – 12:00 น. เปิดตลาด : ผู้ดำเนินรายการ พาคณะภาคีเครือข่าย เยี่ยมชม กิจกรรมต่างๆ

• จุดที่ 1 กิจกรรม “ข้าวหม้อ แกงหม้อ” เมนู พระรามลงสรง โดย น้าโรจน์ วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ จากเครือข่ายสวนผักคนเมือง ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด Share Kitchen ซึ่งอยากให้คนเมืองได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้เรื่องทำอาหาร วัตถุดิบ เครื่องปรุง

• จุดที่ 2 ร้านค้าพร้อมทานของเครือข่าย ในแนวคิด สวยรูป จูบหอม  : เมนูสุขภาพ ที่อร่อยตั้งแต่ได้มอง

• จุดที่ 3 ตุนเสบียง ร้านผัก ผลไม้ จากเกษตรกรในเครือข่ายพาคนปลูก มารู้จักคนกิน แล้วเกิดเป็น วิถีอาหารปลอดภัย

• จุดที่ 4 แบคดรอป พลเมืองอาหาร และการทำงานของ สสส. ตลาดนัดจตุจักร และธนาคาร ออมสิน ร่วมถึงร้านค้า และภาคีเครือข่าย ต่างๆ ที่จะมาร่วมกันทำให้ทุกเย็นวันศุกร์ พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่สร้างสุขภาวะที่ดีให้คนเมือง

12:00 – 13:00 น. มื้ออภิรมย์   ภาคีเครือข่าย รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันร่วมกัน ด้วยเมนูที่ทำมาจากวัตถุดิบของเครือข่าย และความตั้งใจในการทำอาหารแต่ละจาน
13:00 – 14:00 น. พิธีเปิด โดย ภาคีเครือข่าย

• สำนักงานตลาดจตุจักร กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน

• นิรมล ราศรี รก.ผอ.สน.5 สสส. กล่าวถึงความตั้งใจในการร่วมมือกัน

• ธนาคารออมสิน กล่าวถึงความตั้งใจในการร่วมมือกัน

• ตัวแทนเกษตรกรและตัวแทนผู้ประกอบการ

14:00 – 14:30  น. เครือข่ายสูงวัย สุขภาพดี ทดลองใช้เหรียญไม้ซื้อชุดพร้อมปรุงมาจัดใส่จานให้น่าทาน 1 เมนู
14:30 – 15:00 น. แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้ขายในแต่ละบูธ
15:00 – 16:00  น. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ชมตลาด
16:00 – 18:00 น. แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้ขายในแต่ละบูธ (ต่อ)

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code