22 มีนาคม 2024

Time

2:30 pm - 5:00 pm
แชร์

งาน “Healthy Space for all : Hello! ยินดีที่ได้รู้จัก”

กำหนดการ

งาน “Healthy Space for all : Hello! ยินดีที่ได้รู้จัก”

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 – 17.00 น.

ณ พื้นที่หน้าอาคาร Park Silom กรุงเทพมหานคร

14.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
15.00 – 15.50 น. กิจกรรมเปิดตัวนิตยสาร Healthy Space for all Vol.1 Hello! ยินดีที่ได้รู้จัก

ร่วมพูดคุยกับ

• คุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5)

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมสุข สนิท อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการจัดทำชุดความรู้เเละคลังข้อมูลพื้นที่สุขภาวะต้นเเบบ ระยะที่ 2

• คุณปัณฑิตา เหตานุรักษ์ สถาปนิกผังเมือง และกองบรรณาธิการนิตยสาร Healthy Space for all Vol.1 Hello! ยินดีที่ได้รู้จัก

ดำเนินรายการโดย คุณคเณศ นิพัทธ์ ธีรนันท์ Project Manager & Director PURF Co., Ltd.

15.50 – 16.00 น. พักยืดเส้นยืดสาย พร้อมรับประทานอาหารว่าง
16.00 – 16.50 น. กิจกรรมเสวนา Love my Space ep.1 Let’s communicate

ร่วมพูดคุยโดย

• คุณเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกประจำกรุงเทพมหานคร

• คุณสุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด

• คุณนภษร ศรีวิลาศ

– กองบรรณาธิการ The Cloud

– เจ้าของร้านขายนิตยสาร Rock Paper Scissors

– ผู้ที่มีใจรักในด้านแฟชั่นจนเกิดเพจที่มีความตั้งใจจะไปลองเสื้อผ้าแทนทุกคน

พร้อมป้ายยาส่งต่อความพิเศษของเสื้อผ้านั้น ๆ ในเพจน้องนอนในห้องลองเสื้อ

• คุณเดือนเพ็ญ จุ้ยประชา กองบรรณาธิการ Urban Creature

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปnตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะ Healthy Space Forum

16.50 – 17.00 น. ถ่ายภาพร่วมกันและร่วมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code