29 เมษายน 2022

Time

3:00 pm - 5:30 pm
ณ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง สวนโมกข์กรุงเทพ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
แชร์

งานแสดงธรรมบรรยาย “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2565”

กำหนดการ
งานแสดงธรรมบรรยาย  “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2565”
วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 – 17.30 น.
ณ บริเวณโถงชั้นล่าง สวนโมกข์กรุงเทพ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
15.00 – 14.45 น.     สารจากท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เรื่อง “รมณีย์ต้องกลับมา” เพื่อเปิดประชุมเสวนา
14.55 – 15.40 น.     ธรรมบรรยาย โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระชยสาโร)
15.50 – 16.35 น.     ธรรมบรรยาย โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)
16.45 – 17.30 น.     ธรรมบรรยาย โดย พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต (นำตั้งจิตอธิฐาน)
QR Code :
QR Code