10 มกราคม 2023

Time

9:30 am - 12:00 pm
แชร์

งานแถลงข่าวเปิดตัว “YOUTUBE CHANNEL บ่อจอย” รายการด้านสุขภาพจิต

กำหนดการ

งานแถลงข่าวเปิดตัว “YOUTUBE CHANNEL บ่อจอย” รายการด้านสุขภาพจิต

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร

09.30 -10.15 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน
10.15 – 10.30 น. STAND BY ถ่ายทอดสดทาง YOUTUBE CHANNEL บ่อจอย
10.30 – 11.00 น. แถลงข่าวความร่วมมือผลิตสื่อความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน

วัยทำงานโดย 3 องค์กรหลัก สสส x AIS x Understand

1. นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

2. คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด

3. คุณดลพร นิธิพิทยปกฤต ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ understand ห้องนั่งเล่นของหัวใจ

ผู้ดำเนินรายการ ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์และวัยรุ่น และโฆษกกรมสุขภาพจิต

11.00 – 11.30 น. เสวนา บ่อจอย…ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

1. คุณจักรกฤต โยมพยอม หรือ “ครูทอม คำไทย” ติดเตอร์ภาษาไทยสุดเฟี้ยว

2. ตัวแทนผู้เข้าร่วมรายการ IMPOSTER

3. พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์

4. ตัวแทนผู้ผลิตรายการจาก UNDERSTAND

12.00 น. ปิดกิจกรรม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code