12 มกราคม 2024

Time

1:00 pm - 3:30 pm
แชร์

งานแถลงข่าวการจัดงาน RELEARN FESTIVAL 2024

กำหนดการ

งานแถลงข่าว การจัดงาน RELEARN FESTIVAL 2024

วันที่ 12 มกราคม 2566

ณ Doc Club

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. กล่าวต้อนรับ โดยคุณมิรา เวฬุภาค CEO & Founder, Mappa
13.40 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณณัฐยา บุญภักดี

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

13.50 น. Talk : Co-Creating Next Generation

• คุณวีรพร นิติประภา

• คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

• คุณมิรา เวฬุภาค CEO & Founder, Mappa ผู้จัดงาน

15.00 น. เชิญสื่อมวลชนร่วมทำดอกไม้นโยบาย 30 ดอก

(แต่ละสื่อมีชื่อและดอกไม้ของตัวเอง และจะถูกนำไปร่วมแสดงในงาน Relearn Festival ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2566)

15.30 น. รับประทานอาหารว่าง และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

QR Code :
QR Code