16 พฤศจิกายน 2023

Time

12:00 pm - 3:00 pm
แชร์

งานเวทีพลังผู้สูญเสียเพื่อการสร้างความปลอดภัยบนถนน

กำหนดการ

เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road

Traffic Victims) เวที พลังผู้สูญเสียเพื่อการสร้างความปลอดภัยบนถนน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.-15.00 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 12.00 น. ลงทะเบียน
13.00 น. เปิดกิจกรรม TED Talk
13.05 – 13.15 น. การแสดงร้องเพลงจากผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (2 เพลง)

โดย น้องอีฟ

13.15 – 13.30 น. เปิดกิจกรรม : ความปลอดภัยทางถนนความสูญเสียที่ยังคงรอการแก้ปัญหา

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

13.30 – 13.40 น. การแสดงร้องเพลงจากผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (1 เพลง)

โดย น้องอีฟ

13.40 – 13.55 น. โอกาส ความหวัง ที่หายไปจากคนเมาแล้วขับ สู่การสร้างพลังทางสังคม

โดย นายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายพลังผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

13.55 – 14.10 น. ทางม้าลายที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ลูกสาวที่เสียไป ต้องการพลังให้คนเดินเท้าปลอดภัยขึ้น

โดย คุณแม่หมอกระต่าย

14.10 – 14.20 น. ครอบครัวเราที่เหมือนฝันร้าย อุบัติเหตุซ้าซ้อน และความสูญเสีย

โดย นางสาวภัทรวดี ซุ่นสั้น

14.20 – 14.30 น. การแสดงจินตลีลาประกอบบทกวี พลังของผู้สูญเสีย
14.30 – 15.00 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code