22 ธันวาคม 2023

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

งานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย 2567 (ThaiHealth Watch 2024)

กำหนดการ

งานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย 2567 (ThaiHealth Watch 2024)

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:00-16:00 น.

ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ

13.00 – 13.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียนเข้างาน
13.30 – 13.45 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานและโครงการ

โดย  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.45 – 14.30 น. นำเสนอ 7 สถานการณ์ทิศทางสุขภาพที่คนไทยต้องจับตาประจำปี พ.ศ.2567

โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

14.30 – 15.00 น. ช่วงเสวนา: ความมั่นคงทางอาหารอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Food Security, Safety and Sustainability for Future Generations) โดย

• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• ผศ.ชล บุนนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ดร.กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

15.00 – 15.30 น. ช่วง Talk เดี่ยว: PM2.5 ปัญหาสุขภาพที่มากกว่าเรื่องฝุ่นควัน (Clean Air for a Healthier Future)

โดย

• นพ.อรรถพล แก้มสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

• คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่

15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบ ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code