16 มิถุนายน 2024

Time

3:30 am - 8:00 am
แชร์

ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024

กำหนดการ

ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

ณ ท้องสนามหลวง

03.00 น. เปิดพื้นที่จัดการแข่งขันและรับฝากของ
04.00 น. วอร์มอัพร่างกาย
04.10 น. นักวิ่งระยะ 10 กม. พร้อมที่จุดปล่อยตัว
04.15 น. พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
04.30 น. เริ่มการแข่งขันระยะ 10 กม.
04.40 น. นักวิ่งระยะ 5 กม. พร้อมที่จุดปล่อยตัว
04.45 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม.
05.00 น. ให้บริการอาหาร เครื่องดื่มและผลไม้หลังการแข่งขัน
06.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
06.20 น. เวลา CUT-OFF ระยะ 5 กม.
06.40 น. เวลา CUT-OFF ระยะ 10 กม.
08.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code