22 มิถุนายน 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

กิจกรรม Kick off “หมวกกันน็อก…สมองไม่น็อก #ความดีที่คุณทำได้”

(ร่าง) กำหนดการ 

กิจกรรม Kick off “หมวกกันน็อก…สมองไม่น็อก #ความดีที่คุณทำได้”

โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร สสส. และภาคีเครือข่าย

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 10.00 – 12.00 น.

 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

09.30 – 10.00 น. – ลงทะเบียน

– คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่าย

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางถึงบริเวณงาน

10.00 – 10.30 น. – การแสดงละคร “จุดอันตราย”

– กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายงานสถานการณ์การสวมหมวกนิรภัยของคนไทย

  พร้อมเปิดตัว “หนังโฆษณา” สสส.

  โดย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.30 – 10.50 น. – กล่าวเปิดกิจกรรม มาตรการ ความร่วมมือต่อหน่วยงาน (ภาคีเครือข่าย)

  โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

10.50 – 11.20 น. ถ้อยแถลง “นโยบายความร่วมมือส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย” จากผู้แทนหน่วยงาน ๗ หน่วย

  • ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • กรมควบคุมโรค
  • ผู้แทนราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
  • สโมสรโรตารีประเทศไทย
11.20 – 11.30 น. –   การแสดงเชิงสัญลักษณ์ ถือหมวกกันน็อก แสดงพลัง จากผู้แทนถ้อยแถลง

–   ถ่ายภาพร่วมกัน

11.30 – 12.00 น. กิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ “หมวกกันน็อก…สมองไม่น็อก #ความดีที่คุณทำได้

1.    ถ่ายภาพร่วมกัน โดย วุฒิสภา สสส. และภาคร่วมจัด บริเวณด้านหน้าป้ายจุดปล่อยขบวนรถ

2.    กิมมิค “หมวกกันน็อก…สมองไม่น็อก” สวมหมวกนิรภัย 100%

3.    ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์จำนวน

12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

หมายเหตุ :     กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code