28 มกราคม 2023

Time

3:00 pm - 5:30 pm
แชร์

กิจกรรม Action Day PM2.5 ชวนภาคีขยับ “เรื่องฝุ่นเมือง”

กำหนดการ

กิจกรรม Action Day PM2.5 ชวนภาคีขยับ “เรื่องฝุ่นเมือง”

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 15.00 – 17.30 น.

ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย 

15.00 – 15.45 น. พิธีกรเกริ่นภาพรวมของงาน หลักการเหตุผลการจัดงาน และก าหนดการเบื้องต้น แนะนำบูธกิจกรรม
15.45 – 16.20 น. MUSIC FOR AIR
16.20 – 16.25 น. พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมบริเวณเวทีกลาง  เพื่อเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ
16.25 – 16.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาถึงบริเวณงาน
16.30 – 17.30 น. เครือข่าย EARTH HOUR แสดงพลัง WFH

– กล่าวความสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหากับ กทม. โดย ตัวแทน สสส.

– กล่าวรายงาน โดย ผู้แทน กทม.

– กล่าวเปิดกิจกรรม และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับเครือข่าย EARTH HOUR โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

– ถ่ายภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย

– เยี่ยมชมบูทนิทรรศการ

 

QR Code :
QR Code