20 กันยายน 2022

Time

1:30 pm - 3:30 pm
แชร์

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 8

กำหนดการ

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 8

โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กระทรวงมหาดไทย

สสส. และภาคีเครือข่าย

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 14.30 น. – กล่าวต้อนรับโดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– กล่าวเปิดกิจกรรม โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธาน คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

– กล่าวรายงานความก้าวหน้า “การดำเนินงานป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ด้านคน รถ ถนนและบริเวณทางม้าลาย” โดย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

– ยื่นข้อเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ประเด็น การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ด้านคน รถ ถนนและบริเวณทางม้าลาย โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และภาคีเครือข่าย

– ประธานคณะกรรมการและผู้แทนมอบสื่อรณรงค์ ให้ภาคีเครือข่าย

14.30 – 15.15 น. – กิจกรรมขบวนรถรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่รถให้หยุดรถตรงทางม้าลาย

– ประธานในพิธีร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน คณะกรรมการฯ ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทางม้าลายปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย ร่วมลดอุบัติเหตุและหยุดรถตรงทางม้าลาย บริเวณถนนสามเสน ปากซอยสามเสน 9 ทางเข้าวัดราชาธิวาสวิหาร

15.15 – 15.30 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการฯและเจ้าภาพร่วมเห็นว่าเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code