20 พฤษภาคม 2022

Time

1:30 pm - 4:00 pm
ณ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ เลียบด่วนเอกมัย รามอินทรา
แชร์

กิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 4

กำหนดการ
กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 4
โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สสส. และภาคีเครือข่าย
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ เลียบด่วนเอกมัย รามอินทรา
13.30 – 14.00 น.     การแสดงดนตรี โดยเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง
คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่าย
ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางถึงบริเวณงาน
ลงทะเบียน
14.00 – 14.20 น.     กล่าวต้อนรับโดย คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์
• กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• นำเสนอข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จากทางข้ามทางม้าลาย
• ประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรม
• ร่วมกันมอบแผ่นป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์ มอบหมวกกันน็อค ให้กับภาคี (กลุ่มไรเดอร์, สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการฯ, ภาคีเครือข่าย และ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์
14.20 – 14.50 น.     ร่วมพูดคุย “หัวข้อ อันตรายคนข้ามทางม้าลาย กับความเร็วในเขตเมือง”
• นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ครอบครัวเหยื่ออุบัติเหตุ (ครูกระต่ายถูกรถจักรยานยนต์ชนหน้าโรงเรียน)
• นพ. ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
14.50 – 15.30 น.     – ประธานในพิธีร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน
คณะกรรมการฯ ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกผู้ขับชี่รถให้หยุดรถตรงทางม้าลาย ขับขี่ปลอดภัย ร่วมลดอุบัติเหตุ บริเวณในและหน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์
– ปล่อยขบวนรณรงค์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คัน โดยคณะกรรมการฯ , ภาคีเครือข่าย และ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์
– รณรงค์ข้ามทางม้าลาย บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอย 15 ด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์
15.30 – 16.00 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เสร็จสิ้นกิจกรรม
QR Code :
QR Code