13 กุมภาพันธ์ 2022

Time

4:30 pm - 8:30 pm
ณ ณ ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย กรุงเทพมหานคร
แชร์

กิจกรรม วาเลนไทน์เดย์ สละโสดปีเสือ อย่าเป็นเหยื่อน้ำเมา

กำหนดการ
กิจกรรม “วาเลนไทน์เดย์ สละโสดปีเสือ อย่าเป็นเหยื่อน้ำเมา” 
เนื่องในวันแห่งความรัก ประจำปี 2565
วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 – 20.30 นาฬิกา
ณ ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย กรุงเทพมหานคร
16.30 – 17.30 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะทำงาน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
(คัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข)
17.30 – 18.00 น.     มินิคอนเสิร์ต “สละโสดปีเสือ” โดยวงดนตรีของเครือข่ายเยาวชน
18.00 – 18.30 น.     กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ “สละโสดปีเสือ อย่าเป็นเหยื่อน้ำเมา”
โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่
18.30 – 19.00 น.     พิธีเปิดกิจกรรม “วาเลนไทน์เดย์ สละโสดปีเสือ อย่าเป็นเหยื่อน้ำเมา”
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(1) ผู้บริหารศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย
(2) นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
(3) นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.
(4) แพทย์หญิง มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
(5) นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
(6) ผู้แทนบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
19.00 – 19.30 น.     เสวนาหัวข้อ “ดื่มไม่ขับ กลับไปเจอคนที่เรารัก”
(1) นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.
(2) นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
(3) ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
(4) ผู้มีประสบการณ์ที่สูญเสียคนที่เรารักจากการ “ดื่มแล้วขับ”
19.30 – 20.30 น.     คอนเสิร์ตจากศิลปินวง PiXXiE
20.30                     เสร็จสิ้นกิจกรรมและพิธีปิดกิจกรรม
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
QR Code :
QR Code