20 มกราคม 2023

Time

8:30 am - 3:30 pm
แชร์

กิจกรรม “ฝุ่นนอกรั้ว” ถอดบทเรียนฝุ่นศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กทม.

กำหนดการ

กิจกรรม “ฝุ่นนอกรั้ว” ถอดบทเรียนฝุ่นศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กทม.

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 15.30 น.

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. ตัวแทน ThaiPBS นำเสนอวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม “ฝุ่นนอกรั้ว” ถอดบทเรียนฝุ่นศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กทม.
09.15 – 09.20 น. สสส. กล่าวเสนอแนวคิดและแนวทางรับมือฝุ่น PM2.5

โดย นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

09.20 – 10.40 น. เริ่มกิจกรรมถอดบทเรียน ด้วยกระบวนการ Six Thinkin Hats

ชี้แจงขั้นตอนการถอดบทเรียน โดย

• ผศ.นิอร สิริมงคลเลิศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

• นายนิติธร ทองธีรกุล ผู้ชำนาญการอาวุโส ไทยพีบีเอส

10.40 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 น. Six Thinkin Hats (ต่อ)
12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 น. นำเสนอความคาดหวัง และวัตถุประสงค์ของ “การเรียนรู้เรื่องฝุ่นในโรงเรียน” โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
13.00 – 14.05 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วงใหญ่ โดยมี ตัวแทนจาก สสส., กรมควบคุมมลพิษ, กทม., ADPC, และ GISTDA เข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนด้วย
14.05 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.15 น. ร่วมออกแบบงาน Action Day PM2.5 ณ สวนเพญจกิติ (28 ม.ค.66)

(Photo-Essay และฐานเรียนรู้สู้ฝุ่นนอกรั้ว)

15.15 – 15.30 น. กล่าวปิดกิจกรรม โดย นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่า กทม. (รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม)

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code