19 กรกฎาคม 2023

Time

1:30 pm - 5:00 pm
แชร์

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

กำหนดการ

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30- 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

11.00 – 13.00 น. ลงทะเบียน และร่วมกิจกรรมจากบูธนิทรรศการ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. เสวนา “สุราเสรีกับผลกระทบทางสังคม และเศรษฐกิจ ในมุมมองด้านสุขภาวะ”

โดย

• นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

• นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• ศิลปิน/ดารา

ผู้ดำเนินรายการ นายดนู สิงหเสนี (DJ ตั้ม Cool 93)

13.30 – 14.30 น. • การแสดงเปิดงานเพชรจรัสแสง

• พิธีเปิดวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

• พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 40 โล่

โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

กล่าวขานชื่อ โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

• ประธานและผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 2 ชุด

• ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่น
ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และภาคีเครือข่าย

– สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

– กองป้องกันการบาดเจ็บ

– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

– สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

– สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

– ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413

– มูลนิธิเมาไม่ขับ

– บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ จำกัด

14.30 – 15.00 น. เทศนาธรรม “เลิกดื่มเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

โดย พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ)

เวลา 15.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code