22 มกราคม 2021

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

กำหนดการเสวนาหัวข้อ อบายมุข (เหล้า บุหรี่ พนัน ยาเสพติด) VS โควิด-19 ความเสี่ยงที่เลี่ยงได้

กำหนดการ
เสวนาหัวข้อ “อบายมุข (เหล้า บุหรี่ พนัน ยาเสพติด) VS โควิด-19 ความเสี่ยงที่เลี่ยงได้”
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ห้องแมนดารินเอ โรงแรมแมนดาริน  สามย่าน  กทม.
13.00 – 15.00 น.     เสวนาหัวข้อ  “อบายมุข (เหล้า บุหรี่  พนัน  ยาเสพติด) VS โควิด-19  ความเสี่ยงที่เลี่ยงได้”
พร้อมการแสดงบทบาทสมมุติ  จำลองสถานการณ์วัยรุ่นตั้งวงก๊งเหล้า บุหรี่ พนัน สะท้อนความเสี่ยงโควิด-19
โดย
• รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติด นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา : “อบายมุข กับมิติทางสุขภาพและความเสี่ยงโควิด -19”
• นายธนกร คมกฤส ผู้อำนวยการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน : “บ่อนพนัน  พฤติกรรม และการเสพติดพนัน กับโควิด -19”
• นางนัยนา ยลจอหอ ประธานชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กทม. : “เล่าชีวิตอดีตคุณแม่ที่ชีวิตพัวพันการดื่ม สูบบุหรี่ ตั้งวงพนัน  เตือนสติคออบายมุขยุคโควิดระบาด”
• นายเอ (นามสมมุติ) เยาวชนที่ผ่านประสบการณ์ ยาเสพติด : “เตือนใจวัยรุ่นช่วงโควิด -19  กับประสบการณ์บุหรี่และยาเสพติด”
ประกอบการแสดงจำลองสถานการณ์ ชุด “การแพร่เชื้อ โควิด-19  ในวงอบายมุข”
โดยกลุ่มจิตอาสาพัฒนาเยาวชน
***  หมายเหตุ ไลฟ์สดผ่านทางเพจศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และ เพจ สสส.
ที่มา : สำนักสนับสนุนปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพ
QR Code :
QR Code