28 กุมภาพันธ์ 2023

Time

9:30 am - 12:00 pm
แชร์

การเสวนา เรื่อง “คุยเรื่องเพศ ลดโอกาสพลาด”

กำหนดการ

การเสวนา เรื่อง “คุยเรื่องเพศ ลดโอกาสพลาด”

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม Thaihealth Townhall อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนา
10.00 – 10.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา

โดย คุณชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

10.15 – 10.30 น. จาก “เรื่องเพศ คุยกันได้” มาถึง “คุยเรื่องเพศ ลดโอกาสพลาด”

โดย คุณเกียรติคุณ ศิริเวชมงคลชัย สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส.

10.30 – 11.45 น. เสวนา หัวข้อ “คุยเรื่องเพศ ลดโอกาสพลาด”

ผู้ร่วมเสวนา

คุณอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กเละเยาวชน)

“สถานการณ์เด็ก กับ ครอบครัว สัมพันธ์กันอย่างไร?”

อ.สกล โสภิตอาชาศักดิ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

“บทบาทของครอบครัวในการสื่อสารเรื่องเพศ คุยเมื่อไหร่ คุยอะไร”

คุณซาหดัม แวยูโซ๊ะ (เยาวชนจากกลุ่มลูกเหรียง)

“ทำไมลูกไม่อยากคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ พ่อแม่ต้องทำตัวแบบไหน ช่วยบอกหน่อย”

คุณศิริพงษ์ เหล่านุกูล (คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ที่มีลูกวัยกำลังเข้าสู่วัยรุ่น)

“คุยกับลูกเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องยาก 6 ทักษะในการคุยกับลูกเรื่องเพศ”

คุณดิเรก ตาเตียว  (มูลนิธิแพธทูเฮลท์)

“ข้อท้าทายในการทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว”

ผู้ดำเนินรายการ : คุณชลณัฏฐ์ โกยกุล (พิธีกรรายการชุมชนต้นแบบ และพื้นที่ชีวิต ไทยพีบีเอส)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code