DOs vs DON’Ts แนวทางลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

ที่มา : เว็บไซต์ Caregiver Thai.com

                    แนวทางป้องกันภาวะสมองเสื่อมจากองค์การอนามัยโลก

DO ทำวันนี้ เริ่มวันนี้ ลดเสี่ยงสมองเสื่อมได้ถึง 30%

1. มีกิจกรรมทางกาย – ออกกำลังกาย หมั่นขยับไม่จับเจ่า

2. ทำกิจกรรมฝึกสมอง – สร้างความท้าทายให้สมองได้ออกกำลังอยู่เรื่อย ๆ

3. ดูแลเรื่องโภชนาการ – กินอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย ครบ 5 หมู่

4. มีเพื่อน มีสังคม – กระตุ้นการทำงานในสมอง ไม่เหงา เศร้า ซึม

5. ควบคุมโรคประจำตัวให้ได้ – ทั้ง ความดัน เบาหวาน ไขมันสูง

6. ใส่เครื่องช่วยฟัง – เมื่อได้ยิน คุยกับคนอื่นรู้เรื่อง ก็จะสนุกกับการเข้าสังคม

DON’T ลด เลิก พฤติกรรม ทำลายสมอง

1. เลิกอ้วน – เพราะความอ้วนจะนำมาซึ่งโรคต่าง ๆ

2. เลิกบุหรี่ – บุหรี่สร้างความเสียหายให้หลอดเลือดทั่วร่าง รวมทั้งสมอง

3. เลิกเหล้า – เหล้านี้ทำลายสมองแบบตรง ๆ

4. เลิกเศร้า – หากพบว่าตนเองติดกับความเศร้านานเกิน 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาจิตแพทย์

  สามารถติดตามบทความและข้อมูลอ้างอิงต่อได้ที่…https://caregiverthai.com/article-81.html?#gsc.tab=0

Shares:
QR Code :
QR Code