CONNECT FEST ปักหมุดให้คนรุ่นใหม่เติบโตทางความคิด

ที่มา : ไทยโพสต์


ภาพโดย สสส.


CONNECT FEST ปักหมุดให้คนรุ่นใหม่เติบโตทางความคิด thaihealth


ปักหมุดให้คนรุ่นใหม่เติบโตทางความคิด สสส. ผนึกพันธมิตรจัด CONNECT FEST


สสส. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ร่วมกับมิวเซียมสยาม จัด CONNECT FEST จุดประกายพลังที่แตกต่างสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ปักหมุดให้คนรุ่นใหม่เติบโตทางความคิด กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา จ.ขอนแก่น คิดบอร์ดเกมจากปัญหาสร้างรถไฟคู่ขนานลอยฟ้าโคราช-ขอนแก่น ชุมชนริมทางรถไฟอยู่ 2 ชั่วรุ่นถูกไล่รื้อกลายเป็นคนไร้บ้าน อาสาสมัคร HOST กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้ลี้ภัยตะเข็บชายแดนไทย 9 จังหวัด 1 แสนคน ต่อยอดผลงาน CRAFT ชาวเขาเพิ่มมูลค่า


เทศกาลแห่งแรงบันดาลใจจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่ จัดโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ร่วมกับมิวเซียมสยาม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนคนรุ่นใหม่สนุกกับเวทีการแสดงกลางแจ้ง CONNECT FEST ที่พิพิธภัณฑ์สยามทดลองทำงานคราฟต์เก๋ ๆ ด้วยตัวเอง ชิมของอร่อยจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เปิดพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความแตกต่างหลากหลาย ร่วมคุยถึงโลกที่เราฝัน ปักหมุดถึงคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ


CONNECT FEST ปักหมุดให้คนรุ่นใหม่เติบโตทางความคิด thaihealth


ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเกิดจากความไม่เข้าใจกันของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต การนับถือศาสนา วัฒนธรรมระดับชุมชนหรือภูมิภาค การทำมาหากิน ความคิด ความเชื่อทางการเมืองและการพัฒนา ส่วนใหญ่คนทั่วไปต้องการให้ทุกคนคิดเหมือนกัน แต่ความเป็นจริงแล้วสังคมแบ่งแยกคนเป็นฝักฝ่าย ส่งผลให้สังคมประชาธิปไตยของไทยไม่ได้เดินหน้าอย่างแท้จริง โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นที่ 3


การขยายผลให้คนรุ่นใหม่นำศักยภาพของตนเองเปลี่ยนแปลงสังคมจากเล็กสู่ใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของเมืองไทย ใช้แนวคิดสร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะเป็นรูปแบบงานเทศบาลที่สร้างสรรค์ ให้คนรุ่นใหม่และคนที่ทำงานด้านสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงาน ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมความเป็นไทยในมิติต่างๆ ทั้งการศึกษา สิ่งแวดล้อม สื่อสร้างสรรค์สังคม คนจนเมือง ศาสนา ชาติพันธุ์ พื้นที่สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย


CONNECT FEST ปักหมุดให้คนรุ่นใหม่เติบโตทางความคิด thaihealth


บอร์ดเกม Play in Problem คล้ายกับเกมเศรษฐี โดยกลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา จ.ขอนแก่น เนื่องจาก จ.ขอนแก่น จะมีการสร้างรถไฟยกระดับและรถไฟความเร็วสูงจากโคราช-ขอนแก่น ซึ่งจะย่นเวลาเดินทางเหลือเพียงครึ่งชั่วโมง ใช้พื้นที่ฝั่งละ 20 เมตร เป็น 40 เมตร ชุมชนริมทางรถไฟต้องถูกเวนคืน จะต้องย้ายออกไปนอกตัวเมือง จากเดิมที่ทำงานอยู่ในเมืองได้รับผลกระทบ ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดทีมสำรวจลงพื้นที่ด้วยการเข้าไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเป็นเวลา 1 ปี และนำเสนอปัญหาให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็นบอร์ดเกม การที่คนถูกไล่รื้อออกจากพื้นที่เดิม ซึ่งเคยเช่าที่ดินจากการถไฟมาแล้ว 2 รุ่น 70 ปี ต้องหาที่อยู่ใหม่ กลายเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคนจนเมืองมากขึ้น และยังต้องสูญเสียอาชีพ ขณะนี้ชาวบ้านมากกว่า 100 ครัวเรือนมีการเรียกร้องขอเช่าที่ดินจากการรถไฟฯ 5 ไร่ ให้อยู่ในเมือง ใช้ชีวิตปกติ มีอาชีพเดิม ค้าขายในพื้นที่เขตรับจ้างทั่วไป


Photo Exhibition 5 ปี เมื่อคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศสร้างงานและมองเห็นปัญหา ต้องการสื่อสารผ่านภาพถ่ายจากสายตาตนเอง ร้อยเส้นหลากสีคนรุ่นใหม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกต่อคนไร้บ้าน (Photo Homeless ในช่วง 5 ปีที่นักศึกษาเปลี่ยนสถานะเป็นคนทำงานในพื้นที่ทั่วประเทศไทยในบรรยากาศความสุข ความกดดัน เศร้าหมอง สิ้นหวัง เป็นการเปิดโลกเรียนรู้กับอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน


Amnesty International ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน "มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นใคร อาศัยอยู่ที่ใด ทุกคนมีสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน" บ้านกาญจนนา ก้าวที่พลาด คุณเคยผิดพลาดมั้ย คุณอยากได้โอกาสแค่ไหน? โอกาสสำคัญกับคุณอย่างไร? ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก  โครงการพลเมืองอาสา เย็นย่ำธารา: ณ มิวเซียมสยาม เทศกาลแห่งแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศนำผลงานความคิดความฝันจากแรงบันดาลใจมาเจอกัน ผลงานศิลปะที่ผ่านการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง ด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายรายวัน รายเดือน ซื้อของสิ้นเปลือง แผ่นผ้ารองซับ กางเกงผ้าอ้อม กระดาษชำระ สำลี อาหารเหลว สายดูดเสลด อาสาปรับภูมิทัศน์ บ้านเด็กอ่อน จ.นนทบุรี อาสาฟื้นฟูชุมชนคลองขนมจีน อ.เสนา จ.อยุธยา ลงลายกระเป๋าสร้างห้องสมุดบ้านดนตรี อ.อัมพวา สมุทรสงคราม อาสารักษ์ป่าชุมชน บ้านป่าคู้ จ.กาญจนบุรี อาสาสืบสานภูมิปัญญา บ้านถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี


CONNECT FEST ปักหมุดให้คนรุ่นใหม่เติบโตทางความคิด thaihealth


ชุมชนที่จัดบูธหน้าพิพิธภัณฑ์สยาม กลุ่มคนรักบ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย บ้านห้วยผุกหมู่ 1 บ้านกกสะทอน หมู่ 2 บ้านนาหนองบง หมู่ 3 บ้านแก่งหิน หมู่ 4 บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู่ 12 บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ 13 ประสบปัญหาเหมืองทองคำซึ่งดำเนินงานโดย บ.ทุ่งคำ จำกัด (มีบริษัทแม่ผลิตดีบุกอยู่ที่ทุ่งคาฮาร์เบอร์ภูเก็ต) ตั้งรอบหมู่บ้านบนภูเขา ทำให้มีไซยาไนด์ปนเปื้อนซึมเข้าแหล่งน้ำ ชาวบ้านรวมกันต่อสู้เป็นเวลา 10 ปีเพื่อปิดเหมืองทองคำ ขณะนี้โรงงานปิดทิ้งร้าง และคณะ กก.พิทักษ์ทรัพย์เข้าไปดูแลทรัพย์สิน


กลุ่มรักษ์บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง นำโดยแม่บัวเขียว นำกระเทียมอินทรีย์พื้นเมืองพันธุ์ 100 ปี ใช้ปุ๋ยธรรมชาติจากมูลค้างคาว มูลหมู มูลไก่ มูลควาย หมักรวมกัน ใส่ฮอร์โมนไข่ไก่ลงในต้นกระเทียม ใช้น้ำจากลำห้วยรด ไม่ชอบน้ำมากจะเป็นเพลี้ย ชอบอากาศหนาวและน้ำค้าง ไม่ใช้สารเคมีรวมกลุ่มกันปลูกกระเทียมแปลงทดลอง กลุ่มกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มดอกไม้ยิ้มจากยะลา ทำขนมพื้นบ้าน เรื่องเล่าและวิถีชีวิตมาดูฆาตง เป็นขนมพื้นบ้าน  อาสาสมัครนักสิทธิ เป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมจากทั่วประเทศ ทำงานในองค์กรเรียนรู้ 1 ปี มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา ฯลฯ


CONNECT FEST ปักหมุดให้คนรุ่นใหม่เติบโตทางความคิด thaihealth


การ Share มุมมองเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ทิชา ณ นคร หรือ "ป้ามล" ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก


"เราต้องยอมรับหลักการว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ต่างเกื้อกูลกัน ด้วยธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีด้านมืด สีเทา และสีขาว ด้านมืดที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นพร้อมที่จะฉกฉวยผลประโยชน์ ในโลกนี้มีมนุษย์หลายประเภท ในความหลากหลายมีการจัดสมดุล ถ้าเรามีมนุษย์เพียงแบบใดแบบหนึ่ง โลกย่อมถึงกาลหายนะ ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เป็นมนุษย์ที่พิเศษ เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราไม่ได้คิดถึงตัวเรา มีการสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้พบปะทำกิจกรรม คือต้นทุนสำคัญของมนุษยชาติ ช่วงเวลาคนหนุ่มสาวเป็นช่วงพิเศษสำหรับมนุษย์ เป็นวัยที่ปลอดจากเรื่องผลประโยชน์ เห็นคุณค่า อยากแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักในกลุ่มวัยอื่น ๆ สสส.สนับสนุนให้มีการคิดตลอดไป เป็นการลงทุนที่สำคัญทางสังคม และขอให้ทำอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด"


ณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. "งาน CONNECT FEST เป็นงานนวัตกรรมเพื่อสังคมทำให้คนรุ่นใหม่เติบโต มีการผลักดันเมื่อ 10 ปีก่อนจากวันชัย บุญประชา ผจก.มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ อดีต ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. ซึ่งเกษียณอายุไปแล้ว" ณัฐยา บุญภักดี รับไม้ต่อมาทำงานอย่างต่อเนื่อง "สสส.ทำหน้าที่เป็นลมใต้ปีกช่วยหนุนช่วยเสริมเด็กอายุ 18 ปีขึ้นไป เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม มีความใส มีจิตใจที่กระหาย เรียนรู้สังคม ว่ายังมีคนยากลำบากอยู่เป็นจำนวนมาก รอคนที่มีน้ำใจเข้าไปช่วยเหลือเพื่อชีวิตดีขึ้น ไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเอง แต่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำประโยชน์ให้เกิดกับสังคม เป็นการคิดผ่านประสบการณ์ ถอดบทเรียนจากภาคปฏิบัติ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่เป็นคนชอบตัดสินคนอื่น กลายเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นมากขึ้น แม้จะมีความคิดที่แตกต่างกัน นิ่งขึ้น และเปิดใจรับฟังคนอื่นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา รวมทั้งไม่ตั้งความหวังกับคนอื่นมากจนเกินไป"


CONNECT FEST ปักหมุดให้คนรุ่นใหม่เติบโตทางความคิด thaihealth


กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไปไกลกว่าการพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ต้องมีการออกแบบ Solution เยาวชนได้ทดลองคิดและทำ project นำเสนอความคิดเพื่อของบประมาณเพื่อบริหารจัดการทุกขั้นตอน ออกแบบ ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีรุ่นพี่คอยแนะนำรุ่นน้อง สังคมไทยเป็นสังคมก้าวสู่ผู้สูงวัย เด็กเกิดน้อยลง คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์มีทักษะของการทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายทำให้เห็นตัวเองได้อย่างชัดเจน เป็นการสนับสนุน Connect กลุ่มคนรุ่นใหม่เป็น Smart Voice 


"เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเรานี้มีความหลากหลายทุกแห่งหน มวลหมู่สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่เรามองไม่เห็นหรือเห็นแล้วไม่เป็นปัญหา อุปสรรคทั้งหลายอยู่ที่ใจเราบดบังอคติ ด้วยความคิดความเชื่อบางอย่าง การตัดสินใจโดยไม่ได้ทำความรู้จักทำให้เราพลาดโอกาสที่เราจะอยู่กับความหลากหลายอย่างมีสัมพันธภาพที่ดี การอยู่ในนิเวศอยู่กันอย่างเกื้อกูล เราเลือกได้ด้วยการก้าวข้ามอคติ การตัดสินล่วงหน้า เรามองเห็นความแตกต่าง เพราะคนย่อมไม่เหมือนกัน สามารถร่วมมือกันทำสิ่งที่ดีขึ้นได้ เป้าหมายของมนุษยชาติผสานความแตกต่าง ใช้ความร่วมมือทะลุทะลวงความเหลื่อมล้ำมุ่งสู่สังคมที่ดีขึ้น สสส.เชื่อในเรื่องวิสัยทัศน์อยากเห็นคนทุกคนบนแผ่นดินนี้มีชีวิตมีสุขภาวะที่ดีกันทุกคน คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม สภาพนิเวศวิทยาต้องเกื้อกูลกันบนความหลากหลาย จะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เดินหน้าไปด้วยกันได้"


Free From Fear


"ครอบครัวเป็นพิษ แบกรับความคาดหวัง ดูแลพ่อแม่ตอนแก่ เรียนจนได้เงินเดือนเยอะ สร้างความภาคภูมิใจ" "เคยไหมที่รู้ตัวเองไม่แกร่งพอ แรงกดดัน อุปสรรค" "มายาคติหญิง คุยเรื่อง Sex เหมือนผู้หญิงไม่ดี" "มายาคติหญิง ผู้หญิงจบแก้ได้ด้วย sex" "มายาคติของความรัก คนรักต้องไม่ทะเลาะกัน" "หลุดจากกรอบความรุนแรง เพศที่พันธนาการเรา Free From Sex"  

Shares:
QR Code :
QR Code