‘Code นม’ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

/data/content/25345/cms/e_adfghtw23569.jpg


          ‘Code นม’ คำเรียกสั้นๆ แต่มีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กทารกและเด็กเล็ก เพราะเป็นหลักเกณฑ์ที่มีขึ้นเพื่อปกป้องและส่งเสริมให้ทารกได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่   


มารู้จัก ‘Code นม’ กันเถอะ


          จากข้อมูลของคู่มือ ‘CODE สำหรับสื่อ’ ที่ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้คำจำกัดความ CODE หรือ International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes  คือ หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยเรื่องการตลาดอาหารทดแทนนมแม่”


          ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อควบคุมการตลาดและการโฆษณาของบริษัทประกอบธุรกิจการอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่ขาดจรรยาบรรณ โดยไม่ได้ควบคุมการขาย หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ เพียงต้องการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ


/data/content/25345/cms/e_bcghkprsvz19.jpg


          นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ บอกว่า ‘Code นม’ ไม่ใช่ข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับ แต่เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น จึงทำให้เกิดการละเมิด ‘Code’ อยู่ตลอด อย่างการแจกนมผงให้กับแม่ตามโรงพยาบาล คลินิก หรือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตลาดลักษณะนี้ของอุตสาหกรรมนมผง ทำให้เกิดผลเสียต่อแม่และลูก อีกทั้งยังทำให้เกิดความเชื่อแบบผิดๆ ว่า นมผงมีคุณค่าเทียบเท่ากับนมแม่


‘CODE ปกป้องสุขภาพเด็กทารก’


          ‘Code นม’ ส่งเสริมให้ทารกได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะ 6 เดือนแรก และส่งเสริมให้ได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมเป็นระยะเวลา 2 ปีหรือนานกว่านั้น รวมทั้งต้องการให้บริษัทผู้ผลิตอาหารทดแทนนมแม่และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ทำการตลาดและโฆษณาที่ไร้จริยธรรม ควรทำตามคำแนะนำของ CODE


/data/content/25345/cms/e_cghjovx34578.jpg


          “การผลักดันให้เกิด พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ในประเทศไทยจะมีขอบเขตคุ้มครองผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กอายุ 2 ปี โดยควบคุมผลิตภัณฑ์นมผง สูตร 1 สำหรับทารก สูตรต่อเนื่อง 6 เดือน ถึง 3 ปี 


          และสูตร 3 คือ นมสำหรับเด็กอาย 1-3 ปี ต่อมาคือการควบคุมอาหารเสริม โฆษณาที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น นมผง อาหารเสริม จุกนมยาง และขวดนม”  แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย อธิบาย


          แพทย์หญิงยุพยง บอกทิ้งท้ายว่า นมผงแต่ละชนิด หรือแต่ละสูตร ไม่ได้มีความแตกต่างกัน หากบอกว่า ดี หรือไม่ดีกว่านมแม่อย่างไร นมผงนั้นไม่ได้ดี และมีคุณค่าเหมือนกับนมแม่ นมแม่ป้องกันโรคภัยตลอดชีวิต และเป็นต้นทุนสุขภาพที่ดีให้กับลูก เราไม่ได้ห้ามขาย หรือไม่ให้ใช้นมผง หากจำเป็นต้องใช้ ควรใช้อย่างมีข้อบ่งชี้ และภายในขวบปีแรกไม่ควรให้นมผงแก่เด็ก


 


 


          เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ