Check List เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนธันวาคม 2560


Check List เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง thaihealth


แฟ้มภาพ


ไม่ใช่แค่คนที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อนคู่ใจอย่างรถก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนออกเดินทางโดยตรวจเช็กสภาพตามระยะทางที่กำหนด และตรวจเช็กสภาพทั่วไปก่อนเดินทาง


ยางและแรงดันลม ตรวจสภาพดอกยาง สภาพของยางให้อยู่ในลักษณะปกติ ไม่บวม ไม่มีรอยฉีกหรือทิ่มตำ เติมลมยางให้เหมาะกับรถ


เบรก ตรวจทั้งระดับการเบรก โดยทดลองเบรกว่าลึกเกินไปหรือไม่ และน้ำมันเบรกมีร่องรอยการรั่วซึมของน้ำมันหรือไม่ และเติมน้ำมันให้อยู่ในระดับที่กำหนด


น้ำในหม้อน้ำ ตรวจเช็คทั้งน้ำในหม้อพักน้ำ ให้อยู่ในระดับที่กำหนด ไม่น้อยเกินไป หรือไม่ล้นเกินไป ติดน้ำสำรองไว้ในรถเผื่อกรณีฉุกเฉิน


แบตเตอรี่และน้ำกลั่น เติมน้ำกลั่นให้อยู่ที่ขีดที่กำหนด สังเกตวันเดือนปีของแบตเตอรี่ หากใกล้วันหมดอายุควรเปลี่ยนก่อนเดินทาง


ไฟส่องสว่าง ทั้งไฟส่องสว่างด้านหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ต้องทำงานตามปกติ และปรับให้ระดับไฟอยู่ในระดับมาตรฐานไม่ให้รบกวนรถคันอื่นด้วย


เครื่องมือช่วยเหลือ ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถ เช่น แม่แรง สายพ่วงแบตเตอรี่ ถังดับเพลิงถังเล็ก อุปกรณ์สะท้อนแสง เป็นต้น 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ