CEO สัญจร มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

featured

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมครั้งนี้คือ ได้เข้าใจกระบวนการทำงานของภาคี และพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาอุปสรรคที่ภาคีกำลังเผชิญอยู่ พร้อมให้แนวทางแก้ไขและช่วยเหลือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/tbMVQv

Shares:
QR Code :
QR Code