Back to school ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

ยกมือหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “Back to school ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย” ขับเคลื่อนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า จากการรณรงค์ หยุดสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้ ได้ผลักดันความปลอดภัยบนทางม้าลาย ทั้งกลุ่มคนเดินข้ามและผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทุกภาคส่วนยังรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยการลงมาทำกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2565 บริเวณหน้า รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย เคยเกิดเหตุนักเรียน 3 ราย ได้รับบาดเจ็บเหตุรถยนต์ชนนักเรียนข้ามถนนบนทางม้าลาย จึงได้ร่วมกับ กทม.ทั้งส่วนสำนักงานเขต สำนักจราจรและขนส่ง กทม. หาทางแก้ไขจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=364106

Shares:
QR Code :
QR Code