Active Play หนุนเด็กมีสุขภาพดี

ที่มา: เว็บไซต์ไทยพีอาร์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


Active Play หนุนเด็กมีสุขภาพดี thaihealthActive Play หนุนเด็กมีสุขภาพดี thaihealth


แฟ้มภาพ


ยิ่งเด็กเล่นเยอะ เด็กเก่งยิ่งเยอะ ไปกับกิจรรมออกมาเล่น Active Play 60 นาที สุขภาพดีทุกวัน


เปิดตัวไปแล้วสำหรับกิจกรรมเสริมนิทรรศการ "Active Play ออกมาเล่นกันเถอะ" โดยทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้หลักแนวคิดของการออกมาเล่นกับ Active Play นั้น เกิดมาจากเด็กๆ มีพฤติกรรมการใช้มือถือไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน มีผลต่อร่างกายเด็กในการเพิ่มภาวะเนือยนิ่ง (Sedentary) จึงชวนเด็กๆออกมาทำกิจกรรมขยับร่างกาย เพื่อเพิ่มพัฒนาการทางสมอง สร้างสังคม ตลอดจนเพิ่มพูนสติปัญญาไปกับการคิดแก้ไขปัญหาในกิจกรรมเกมต่างๆ เพราะเราเชื่อว่า ยิ่งเด็กเล่นเยอะ เด็กเก่งยิ่งแยะ


กิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน และกลุ่มผู้ปกครองจากโรงเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรมพลศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นต้น กิจกรรม Active Play เริ่มจากการสำรวจพฤติกรรมการติดหน้าจอมือถือของผู้เข้าร่วม ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง และยังให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากการออกมาเล่น ตลอดจนการทดลองเล่นกับ Active Play แบบใช้อุปกรณ์ เช่น เกม Building เกมวงกลมสร้างสุข และ Active Play แบบไม่ใช้อุปกรณ์ เช่น เกมผึ้งเปลี่ยนรัง เกมรวมเหรียญ นอกจากเด็กๆจะได้เหงื่อกับการเล่นแล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน และทำให้เด็กๆ ได้ฝึกกระบวนการคิดแก้ไขปัญหากับเพื่อนๆอีกด้วย


ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาคู่ หรือมาเป็นครอบครัว ชวนกันออกมาเล่น ส่วนท่านใดมีความประสงค์จะมาเป็นหมู่คณะ โทรมาจองรอบก่อน เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดหรือจองรอบได้ที่ เบอร์ 061-842-8778e-mail : [email protected] เวลาเปิดให้บริการ วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ 10.00 – 17.00 น.

Shares:
QR Code :
QR Code