9 ข้อควรรู้ ก่อนใช้บริการ 1669

                    ที่มา :  หนังสือคนสูงอายุรุ่นใหม่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 

เเฟ้มภาพ

                    สายด่วน 1669 เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระบบเข้ากับ “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” ของทั้งโรงพยาบาล มูลนิธิ อาสาสมัครกู้ภัย ฯลฯ โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานว่าจะต้องเดินทางไปรับผู้ป่วยภายในเวลา 8-10 นาที หลังจากที่ได้รับโทรศัพท์เเจ้งเหตุ  ซึ่งหลักการใช้บริการสายด่วน 1669 มีด้วยกัน 9 ข้อง่าย ๆ คือ

                    1. ตั้งสติและโทรเเจ้ง 1669 

                    2. ให้ข้อมูลการบาดเจ็บของผู้ป่วย

                    3. บอกเส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน

                    4. บอกเพศ อายุ

                    5. บอกระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย

                    6. บอกความเสี่ยงอื่น ๆ

                    7. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อกลับ

                    8. ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

                    9. รอทีมกู้ชีพมารับผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล

Shares:
QR Code :
QR Code