9 กิจกรรมทำบุญจิตอาสา “คืนความสุขให้สังคม”

 

“มาฆะ มาฆะ บูชา รู้กันว่า เป็นวันเพ็ญเดือน 3 คนไทยมีน้ำใจงาม วันเพ็ญเดือน 3 มาทำบุญกันฯ” เชื่อว่าใครหลายๆ คน อาจเคยได้ฟัง หรือร้องเพลงนี้กันมาบ้าง เนื่องจากทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งมีการประชุมครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ หลักคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกอีกด้วย

เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชนทุกคนต่างก็ทำกิจกรรม ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น การทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน แต่ปัจจุบันดูเหมือนว่า ช่องว่างระหว่างพระพุทธศาสนากับพุทธศาสนิกชนเริ่มห่างกันมากขึ้น ทำให้การประกอบกิจกรรมทางศาสนาลดน้อยลงไปด้วย

พรทิพย์ ฝนหว่านไฟหัวหน้าโครงการฉลาดทำบุญ ด้วยจิตอาสา เครือข่ายพุทธิกา แนะนำแนวทางการทำบุญ ให้กับวัยรุ่น เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากขึ้น ด้วยกิจกรรม “ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา ตอน ทำบุญได้ปัญญาในวาระมาฆบูชา”

พรทิพย์ พูดถึงการทำบุญด้วยจิตอาสาว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป รู้จักและเข้าใจบุญที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ที่มีอยู่ 10 อย่าง ให้กับสังคมได้รับรู้ ทำบุญยังไงถึงเรียกว่า ได้บุญรวมถึงการเปิดภาพและโลกทัศน์เกี่ยวกับการทำบุญที่หลากหลาย ครบ 4 มิติคือ บุญ กริยา วัตถุ จิต

สำหรับ9 กิจกรรมบุญจิตอาสา เป็นหนึ่งในการทำบุญแบบบำเพ็ญประโยชน์ ที่พร้อมให้เหล่าอาสาสมัครลงมือทำคือ 1. บุญชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย  สำหรับนำไปบรรจุบทสวดมนต์และหนังสือธรรมะ เพื่อส่งต่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 2. บุญผ้ากันเปื้อน เป็นการเย็บผ้ากันเปื้อนเพื่อน้องในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราช 3. บุญข้ามชาติ  เป็นการทำเครื่องประดับเพื่อเด็กไร้สัญชาติ 4. บุญ Recycle ดินกระดาษเพื่อสร้างพัฒนาการให้เครือข่ายผู้พิการ

บุญต่อมาคือ 5. บุญโอบ-อ้อม เป็นการเย็บผ้าอ้อมเพื่อน้องในสถานสงเคราะห์ ผ่าน “โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์”  6. บุญกอดอุ่น “Happy Dolls for New Born Toy” ตุ๊กตาของเล่นเด็กแรกเกิด Happy Dolls Project ออกแบบของเล่นชิ้นใหม่ด้วยรอยยิ้ม สำหรับเด็กแรกเกิด  

7. บุญบอกบุญ เป็นกิจกรรมทำ ส.ค.ส. สำหรับเผยแพร่ความรู้เรื่องบุญ 10 วิธี ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ความรู้เรื่องบุญให้คนในสังคมได้รับรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 8. บุญพิมพ์นิยม พิมพ์ต้นฉบับเพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ เพื่อ ให้ผู้พิการทางสายตาได้หยิบยืมไปอ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 9. กิจกรรมบุญสลวยสวยเก๋ โดยการใช้แชมพูรักษาโรคผิวหนังและดับกลิ่นหมาแมว

พรทิพย์บอกอีกว่า การทำบุญด้วยจิตอาสาหรือทำบุญแบบบำเพ็ญประโยชน์ เป็นหนึ่งในบุญ 10 อย่าง ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญในพระพุทธศาสนา จะเป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรง ได้คิดและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  เมื่อมีการรวมกลุ่ม พลังกลุ่มจึงเกิดขึ้น จะเห็นพลังแห่งความดีของเด็กๆ เยาวชนอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมกิจกรรม แม้ว่าจะเป็นแค่กลุ่มอาสาสมัครเล็กๆ แต่ก็ได้มีโอกาสทำประโยชน์แก่สังคม  ทำให้เค้าเห็นปัญหาที่มีและเข้าใจในมิติสังคมอื่นๆ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วย หรือเติมเต็ม ในส่วนที่สังคมขาดหายไป และได้ทำความดีคืนสู่สังคม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจดีๆ ในการทำสิ่งดีๆ ต่อไป

“อยากให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งวันที่มีคุณค่ากับน้องๆ วัยรุ่น เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นการลดช่องว่างระหว่างศาสนากับสังคมในปัจจุบัน ไม่ทำให้การทำบุญ งานอาสาสมัครเป็นเรื่องน่าเบื่อ หรือเรื่องไกลตัว  อยากให้ให้คนทั่วไปใช้เวลาดีๆ ในช่วงวันสำคัญนี้ เริ่มต้นทำสิ่งดีๆ ให้กับตนเองและแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้างได้ ก็สามารถที่จะเริ่มได้ตั้งแต่วันมาฆบูชาพรทิพย์ฝากทิ้งท้าย

หากช่วงวันหยุดมาฆบูชา ที่จะถึงนี้ หลังจากไปวัด ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมในช่วงเช้าแล้ว สนใจทำกิจกรรมบุญจิตอาสา สามารถสอบถามได้ที่  โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา) โทรศัพท์: 0-2882-438อีเมล: [email protected]  เว็บไซต์: www.budnet.org/boonvolunteer หรือทางเฟซบุ๊ก: boonvolunteer

 

 

เรื่องโดย : พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th

 

Shares:
QR Code :
QR Code