8 วิธี รับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

ที่มา : หนังสือการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ สสย.

แฟ้มภาพ

                    เยาวชนควรได้รับการฝึกทักษะเพื่อรับมือกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ทักษะอย่างความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) หรือทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เช่น การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสังคมออนไลน์ การรับมือภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และการจัดการการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ได้

  1. จำไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของเรา
  2. อย่าคิดตอบโต้หรือแก้แค้น
  3. เก็บบันทึกหลักฐาน
  4. บอกผู้กลั่นแกล้งให้หยุดการกระทำ
  5. ขอความช่วยเหลือ
  6. ไม่บอกรหัสผ่านให้กับใคร
  7. บล็อกผู้กลั่นแกล้ง เพื่อไม่ให้ถูกกระทำซ้ำ ๆ
  8. บอกผู้ปกครองหรือครู
Shares:
QR Code :
QR Code