8 วิธีรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

ที่มา :  Fact sheet การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์   สถาบันสื่อเด็กเเละเยาวชน 


8 วิธีรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ thaihealth


เเฟ้มภาพ


เยาวชนควรได้รับการฝึกทักษะเพื่อรับมือกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ทักษะอย่าง ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) หรือทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ซึ่งจะช่วยให้ เด็กได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เช่น การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว การเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่นในสังคมออนไลน์ การรับมือภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และการจัดการการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ได้ 


1.จำไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของเรา อย่าตำหนิตัวเอง เมื่อถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์


2.อย่าคิดตอบโต้หรือแก้แค้น การตอบโต้จะทำให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น


3.เก็บบันทึกหลักฐาน บันทึกหน้าจอ หรือข้อความไว้เป็นหลักฐาน


4.บอกผู้กลั่นแกล้งให้หยุดการกระทำ แสดงเจตนาให้ผู้กลั่นแกล้งทราบว่า เราไม่ยินดีที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกแกล้ง


5.ขอความช่วยเหลือ ปรึกษาเพื่อนสนิท หรือคนที่ไว้ใจ เพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


6.ไม่บอกรหัสผ่านให้กับใคร เพื่อป้องกันการแอบอ้างฃตัวตน ไม่ควรบอกรหัสผ่านแก่ใคร


7.บล็อกผู้กลั่นแกล้ง เพื่อไม่ให้ถูกกระทำซ้ำ ๆ ควรบล็อกบุคคลที่ส่งข้อความกลั่นแกล้ง และรายงานผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์


8.บอกผู้ปกครองหรือครู หากได้รับการข่มขู่คุกคาม ด้วยความรุนแรง ควรแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจัดการ 

Shares:
QR Code :
QR Code