8 จ. ภาคเหนือ ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน  พร้อมประสานจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหมอกควันทุกด้าน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า มี 8 จังหวัด ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน (ค่า pm10 เกิน 120 มคก./ลบม.) ได้แก่ ลำพูน น่าน เชียงราย พะเยา ลำปาง เชียงใหม่ แพร่ และแม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีปริมาณค่าฝุ่นละอองสูงสุดอยู่ในขั้นวิกฤต (ค่า pm10 301 มคก./ลบม.) ส่วนจังหวัดตาก เป็นจังหวัดเดียวที่ฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐาน (ค่า pm10 62 มคก./ลบม.)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานให้ 9 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการทุกด้าน มุ่งเน้นควบคุมการเผาใน 4 พื้นที่สำคัญ ทั้งพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตร พื้นที่ป่า และพื้นที่ริมทาง พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดที่ทำให้เกิดไฟลุกลามไหม้พื้นที่ข้างเคียงหรือไฟป่า ขอความร่วมมือ ประชาชนงดเว้นการเผาทุกประเภท ประสานสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย ปฏิบัติการลดปริมาณฝุ่นละอองหมอกควัน ด้านการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน รวมถึงประชาสัมพันธ์คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code