7 เทคนิค ปลูกฝังเด็ก ๆ ให้รักการอ่าน

ที่มา : บทความ “สร้างเด็กรักการอ่าน สานรักนิรันดร์” happyreading.in.th 


7 เทคนิค ปลูกฝังเด็ก ๆ ให้รักการอ่าน thaihealth


แฟ้มภาพ


ในยุคที่ Smartphone และ Tablet ครองใจเด็ก ๆ แบบนี้ นอกจากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับข่าวสาร เนื้อหาต่าง ๆ ที่ลูกได้เสพแล้ว การติดมือถือ ยังอาจทำให้เด็ก ๆ สมาธิสั้นยิ่งขึ้น จนบางครั้งขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่าง ๆ หรือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้  เราสามารถป้องกันไม่ให้ลูกมีพัฒนาการทางด้านภาษาช้าได้ เพียงแค่เราอ่านหนังสือให้ฟังวันละ 10 – 15 นาที ก็จะช่วยเด็ก ๆ ไม่ให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาช้าได้


การอ่านหนังสือให้น้อง ๆ หนู ๆ ฟังทุกวันตามเวลาดังกล่าว จะช่วยพัฒนาเส้นใยสมองของเด็กให้ทักษะการอ่านเริ่มแข็งแรง ต่อยอดไปพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการสื่อสาร การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญารอบด้าน ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสร้างครอบครัวรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็ก ๆ โดยสามารถอ่านออก เขียนได้กับเทคนิคง่าย ๆ ดังนี้


เทคนิคปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กๆ


1. อุ้มแล้วอ่าน  อุ้มลูกไว้บนตักแล้วอ่านหนังสือให้ลูกฟัง โดยขณะอ่านให้ออกเสียงสูงต่ำ ทำเสียงเล็กเสียงน้อย หรือมีจังหวะหนักเบา พร้อมกับชวนลูกดูภาพในหนังสือและคอยหยอกเย้ากอดสัมผัส หรือเคลื่อนไหวร่างกายเขาไปด้วย จะช่วยเร้าความสนใจในตัวหนังสือที่อ่านให้ลูกฟังมากยิ่งขึ้น


2. อ่านอย่างน้อยวันละ 10 – 15 นาที  การอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละ 10 – 15 นาที นอกจากจะสร้างความผูกพันในครอบครัวแล้ว ยังช่วยให้ลูกน้อยได้ใกล้ชิดและผูกพันกับการอ่านหนังสือ รวมทั้งช่วยพัฒนาเส้นใยสมองของเด็กได้


3. พูดคุยและตั้งคำถาม  ใช้ช่วงเวลาที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังในการพูดคุยและตั้งคำถาม เพื่อเป็นการ ต่อยอดความคิดและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเขา รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ลูกใช้ทักษะทางภาษา


4. ตอบคำถามจากลูก  ขณะที่อ่านหนังสือ พ่อแม่ควรตอบคำถามของลูก ไม่ควรเพิกเฉยหรือดุว่า เพราะเด็กเป็นวัยอยากรู้อยากเห็น การได้ถามคำถามและฟังคำตอบจะช่วยต่อยอดความคิดของลูก และถ้าคำถามข้อใดที่พ่อแม่ไม่รู้ ก็ควรพยายามหาคำตอบโดยให้ลูกเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถหาได้จากการอ่านหนังสือ


5. อ่านตามทุกตัวอักษร  สำหรับพ่อแม่มือใหม่ แนะนำให้อ่านตามหนังสือทุกตัวอักษร ไม่ต้องกลัวว่าลูกจะไม่สนุก เพราะถ้าหากหนังสือเล่มนั้นเนื้อหาดี วิธีการเล่าถือเป็นประเด็นรอง โดยใช้วิธีชี้ตัวหนังสือที่อ่านไปพร้อม ๆ กัน จะช่วยให้เด็กจดจำภาษาได้ดี


6.จัดมุมหนังสือในบ้าน  จัดให้มีมุมที่แสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเท สร้างบรรยากาศห้องสมุด เล็ก ๆ ในบ้าน ให้ลูกได้สนุกกับการเลือกหนังสือ อ่านหนังสือเอง


7.จัดช่วงเวลาร่วมกัน  ให้คนในครอบครัวได้มีเวลาอ่านหนังสือร่วมกันเพียงวันละนิดเท่าที่เวลาจะอำนวย เพื่อให้เด็กเห็นตัวอย่างที่ดีจากพ่อแม่ ซึ่งเป็นเหมือนการสร้างวัฒนธรรมการอ่านภายในบ้านที่ลูกจะซึมซับและทำตาม

Shares:
QR Code :
QR Code