7 เคล็ดลับวางแผนลดหวานได้สำเร็จ

ที่มา : หนังสือเรื่องเคล็ดลับลดกินหวาน SOOK Library

แฟ้มภาพ

                    แผนที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการปรับพฤติกรรม ซึ่งแผนที่ดีควรเป็นแผนที่เหมาะสมกับคนคนนั้น เหมาะกับวิถีชีวิต สภาพจิตใจ แรงจูงใจ และความพร้อมในการลงมือทำ มาดูกันว่าเราจะลดหวานได้อย่างไรด้วยวิธีเหล่านี้

  1. หาแรงจูงใจให้ตัวเอง เช่น ต้องมีสุขภาพดี อย่างมีรูปร่างดี ใส่เสื้อผ้าแล้วดูดี
  2. มีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น จะหยุดดื่มน้ำอัดลมให้ได้ 1 ปี
  3. มีแผนเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยง เช่น เมื่อจำเป็นต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์ จะกินแค่พออิ่ม
  4. จัดบ้านให้ห่างของหวาน เช่น งดซื้อของหวานเข้าบ้าน
  5. หาคนช่วย เช่น หาวิธีพูดคุยให้เขาได้ช่วยปรับพฤติกรรม เพราะคนรอบข้างส่งผลต่อพฤติกรรมของเราได้
  6. มีความรู้และทักษะ เช่น รู้ว่าอาหารแต่ละประเภทมีพลังงานกี่แคลอรี่ ต้องไม่กินน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชา/วัน
  7. สะกดจิตตัวเองด้วยคำพูด เช่น ไม่อยากกลับไปป่วยแล้ว
Shares:
QR Code :
QR Code